Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm (Foto: TONO)

Toppår for TONO

TONO kunne notere et godt år i 2015 med et resultat til fordeling som er nesten 20 prosent bedre enn året før. Den største veksten finner man i utenlandsinntektene.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

TONO økte sine samlede inntekter i 2015, med bruttoinntekter på 588,5 millioner kroner, før tap og lovpålagt trekk til Det Norske Komponistfond. Dette tilsvarer en økning i brutto inntekter på 83,5 millioner kroner fra året før, da tilsvarende tall var kr 505 millioner, skriver Tono i en pressemelding
Resultat etter fradrag for driftskostnader, som i sin helhet går til rettighetshaverne, var på kr 492 millioner kroner. Dette er en oppgang på nesten 20 prosent fra 2014.
– Vi er naturligvis glade for et år med en omsetning på nesten 600 millioner kroner. Tross veksten er ikke arbeidet uten utfordringer. Opphavsretten utfordres, og vi ser blant annet at EU-lovgivning gir ulike sosiale medier fritak fra å betale for seg til rettighetshaverne, selv om det nå finnes tung dokumentasjon på at disse mediene tjener enorme beløp på musikk og annet immaterielt innhold som strømmer gjennom tjenestene deres, sier adm. dir. i TONO, Cato Strøm i pressemeldingen.
Bruken av norskskrevet musikk utgjør omlag 40 prosent av TONOs totale inntekter. Det resterende sendes til TONOs søsterselskaper i andre land. I strømmetjenestene er norskandelen lav, kun omlag 12 prosent av musikken som strømmes i Norge er norskskrevet.
Utenlandsinntektene vokser mest
Inntektene fra bruk av TONOs repertoar i utlandet var i 2015 på kr 43,5 millioner. Året før var de samme inntektene på kr 35,2 millioner, en økning på ca. 8,3 millioner kroner (23,7 prosent) fra 2014 til 2015, og står dermed for den største prosentvise økningen i inntekter.
Den viktigste økningen kommer fra Sverige (40,9 prosent), Tyskland (30 prosent) og Frankrike (69,4 prosent).
I følge Tono skyldes veksten dels en økning i bruk av norsk musikk i utenlandske filmer ogTV-Serier, og dels endringer i valutakurs.
Medier størst, strømmeinntektene vokser
Medieområdet er det største inntektsområdet for TONO, med nesten 400 millioner kroner, inkludert online. Her er det strømming som står for den største inntekstveksten på 17,7 prosent. Et forlik mellom Norwaco og deres kunder, har gitt rettighetshaverne inntekter fra tidligere år.
– Vi er fornøyde med strømmeveksten når man ser det i kontekst: Onlineområdet har i noen år vært preget av at ulike internasjonale konstellasjoner, typisk de største musikkforlagene, trekker ut sitt repertoar fra forvaltningsselskapenes forvaltning på onlineområdet og direktelisensierer dette selv. Veksten kommer fra både musikk- og filmstrømmetjenester. Samtidig erfarer TONO at det på medieområdet er utfordringer, både knyttet til VOD-tjenester og TV, og det er krevende å få så vel kringkastere som distributører til å betale for den rettighetsutnyttelsen som nå skjer på flere og flere plattformer parallelt, sier Strøm i meldingen.
Bakgrunnsmusikk og konserter
Bakgrunnsmusikkområdet (hoteller, restauranter, puber og lignende) opplever også en vekst i inntektene på 5,89 prosent fra 2014. I 2015 var inntektene 62,6 millioner kroner. På konsertområdet var inntektene i 2015 på 60 millioner kroner, en prosentvis økning fra 2014 på 6,13 prosent, fra kr 56,6 millioner.
Mange nye medlemmer
TONO fikk i 2015 1 575 nye medlemmer, hvorav 15 var musikkforlag. Totalt hadde TONO ved 27 756 medlemmer utgangen av 2015. TONOs medlemmer registrerte i løpet av 2015 i overkant av 29 000 nye musikkverk hos TONO.
Det komplette regnskapet for Tono vil bli offentliggjort i TONOs årsrapport, som publiseres i mai/juni.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev