Godt år for TONO

Økte omsetningen med 17,3 prosent og fikk 1575 nye medlemmer.

Kalender

Rikke Normann på Hankø

05/12/2020 Kl. 21.00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Hayseed og Odd Einar Nordheim på Hankø

11/12/2020 Kl. 21.00

Viken

TONO la mandag frem årsrapporten for 2015. Her kommer det frem at selskapet hadde en samlet omsetning på 588,5 millioner kroner. Dette er en økning på 83,5 millioner i brutto omsetning fra året før.
Størst vekst var det i inntekter fra utlandet. Inntektene fra utlandet gikk opp fra 35,2 millioner i 2014 til 43,5 i fjor. Sammenlikner man tallene for 2015 med 2013, vises en vekst på mer enn 40 prosent på bare to år.
– Inntektene fra utlandet økte med 25 prosent, noe som har flere forklaringer. Kombinasjonen med mange store norske hits utenlands, bedre verkdokumentasjon i andre territorier, samt en lav kronekurs. Vi tror 2016 kan bli et minst like godt år for norsk musikk utenlands som 2015, skriver administrerende direktør Cato Strøm i TONO i en kommentar på Tono.no.
Det var for øvrig også vekst i inntektsområdene TV/radio, online/digital, hotell/restaurant/ butikk, Norwaco/videresending og konserter. Sistnevnte steg også over 2013-nivå etter en nedgang i 2014.
Nordic Copyright Bureau (NCB) står på vegne av TONO for administrering av innspillingsrettighetene for DVD, Video, CD, LP og MC. For de tre sistnevnte fortsetter nedgangen fra tidligere år. Avregningene for synkronisering har en svak vekst sammenliknet med året før, men lå i 2015 lavere enn det foreløpige toppåret 2013.
I 2015 var norskandelen for konserter 69,6 prosent, radio 37,7 prosent, kino 17,1 prosent, TV 13,6 prosent. og strømmetjenester 12,1 prosent. Bruk av norskskrevet musikk utgjorde ifølge rapporten rundt 40 prosent av TONOs totale inntekter i fjor.
Avregninger til utenlandske rettighetshavere i 2015 utgjorde kr 185 115 609.
Positivt for driftsresultatet i 2015 var for øvrig et Norwaco-forlik etter mange år med tvist. Forliket ga et betydelig etteroppgjør for perioden 2011 – 2014.
TONO hadde ved utgangen av fjoråret 27 756 medlemmer. Dette inkluderer 1575 nye medlemmer i år. I verksdatabasen ble det registrert 29 000 nye verk i 2015.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev