Kari Standal Pavelich (Foto: Opera Nordfjord)

– Gratis kulturskole hadde vært noe

Sier operasjef for Opera Nordfjord Kari Standal Pavelich, og understreker at rike kulturopplevelser ikke er snobbete, men viktig.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Frem mot valget publiserer Ballade intervjuer med musikere og andre aktører innen musikkfeltet. De har alle fått samme spørsmål om musikk og politikk. Målet er å vise frem ulike perspektiv på hva som er viktig for feltet fremover. 

– Hva er det viktigste spørsmålet for deg i valgkampen — overordnet?

– Overordnet er jeg opptatt av at alle skal ha lik tilgang til skole og helsevesen og at vi fanger opp de som har spesielle behov, lever i fattigdom eller faller utenfor av andre grunner. Jeg ønsker at barn og unge, uansett bakgrunn, skal bli sett, føle seg trygge og verdsatt. Jeg ønsker en raus innvandringspolitikk med rask integrering for de som trenger beskyttelse, med effektiv språkopplæring og fortgang i godkjennelse av utdanning fra andre land. Jeg tror de fleste som kommer oppriktig ønsker å bidra i det norske velferdssamfunnet. Vi må sørge for at de blir kjent med vårt levesett, våre lover og regler, samtidig som vi skal ha respekt for deres kultur. Raushet og god vilje er et godt utgangspunkt.

… og for musikkfeltet?

– Som tidligere kulturskolerektor og fiolinpedagog brenner jeg for en god kulturskole i alle kommuner. Jeg skulle ønske at kommuneøkonomien ikke bestemte elevbetalingen her. Det er altfor store prisforskjeller, noe som kan føre til et A- og et B-lag avhengig av økonomi i kulturskolen. Gratis kulturskole hadde vært noe, men det får vi vel bare drømme om…

Som operasjef ser jeg verdien av gode kulturopplevelser for alle, og tror virkelig at musikk- og kulturopplevelser som rører ved hjertet og skaper begeistring kan gjøre oss til bedre mennesker. Det er en egen «dannelse» som følger det å vokse opp med rike kulturopplevelser – den er ikke snobbete eller for de få; den er for alle og gjør oss i stand til å bli berørt. Det er viktig, og det må flest mulig få ta del i.

Ellers er det selvsagt viktig å opprettholde både et mangfoldig og rikt amatørmusikk- og kulturliv og gi gode rammer for kunstnere innen de forskjellige fagfeltene

– Hva tenker du om forholdet mellom musikk og politikk i dag?

– Politikere har mye makt – den må de bruke til innbyggernes beste. De har mulighet til å bevilge midler til kulturprosjekt og institusjoner som gir mye og variert kultur til mange. Jeg savner øremerkingen av tilskudd til kulturskolene. Nå er det opp til kommunen å velge selv hva de skal bruke overføringer til. Og kommunepolitikere vet ikke alltid kommunens beste, dessverre. Da blir ofte kultur satt opp mot skoler og sykehjem – det er synd!

Musikkopplevelser burde vært gitt på blå resept. Jeg er overbevist om at musikk kan være en viktig faktor i visse behandlingstilbud.

– Er det noen saker du savner at har vært på agendaen, både generelt og som angår deg eller din organisasjon spesielt?

– Generelt skulle jeg ønske at det kom en politisk leder som kunne greie å snakke fram sitt parti med karisma, begeistring og overbevisning uten å snakke ned motstanderne. Er nesten fristet til å si at vedkommende får min stemme, men det er jo litt risikabelt; politikken teller jo litt! Det er like kleint og ubehagelig hver gang en politiker – uansett hvor sympatisk jeg synes han eller hun ellers er – rakker ned på motstanderens politikk.

Forresten har jeg ikke hørt ett eneste ord om kunst eller kultur på noen av valgdebattene i media, så vi kulturarbeidere må rope litt høyere!

– Hva gjør du selv politisk inn mot valget?

– Jeg følger godt med i aviser og på valgsendinger på TV, og er en illojal velger som velger forskjellig fra gang til gang, avhengig av kampsakene til partiene. Har ennå ikke bestemt meg, men driver for tiden på med elimineringsmetoden for å finne fram til rett parti. Jeg prøver å lytte både til hjerte og hjerne, men samvittigheten og hjertet teller nok mest til slutt og forteller meg at jeg i hvert fall skal fortsette å betale min skatt med glede.

Kari Standal Pavelich er operasjef for Opera Nordfjord

Les også:
– Jeg tviler på at Norge går konkurs selv om vi innordner oss på en måte som gjør at frilansere kan leve av å utøve musikken sin.
– Større plass for musikkfaget i skolen
– Jeg savner et større fokus på den fjerde verdens musikk
– Viktig med regionale arbeidsplasser

– Staten og landets kommuner har skapt den største konkurrenten scener som Folken noensinne har hatt, og det er feige lag.
– Diskuterer mye med min datter
– Hør på Valgets Karaokebar!
– Kulturpolitikk har blitt sauset sammen med diskusjonen om norske verdier
– Kultur er et offentlig ansvar
– Det var et feilgrep å legge ned Rikskonsertene
– Ja til flere kids som sier «Se hva jeg kan», istedenfor bare «Se på meg»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.