Universitetet i Bergen Foto: Marianne Røsvik/UIB

Komposisjon ved UiB

Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer, skriver dekan Margareth Hagen.

Kalender

7x7x7

02/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Flere representanter for Bergens musikk- og komponistmiljø forteller i et leserbrev at komposisjonsutdanningen ved UiB er truet etter at styret for Det humanistiske fakultet vedtok å stoppe en utlysningsprosess. Jeg forstår frustrasjonen. Som styreleder ønsker jeg kort å redegjøre for bakgrunnen for denne vanskelige beslutningen.
De siste to årene har fakultetet fått svekket økonomi på grunn av kutt i budsjettrammen og svakere resultater på forsknings- og studiesiden. For å komme i balanse, har fakultetsstyret bestemt at det ikke skal foretas ansettelser i nye faste stillinger i 2016. Den krevende økonomien rammer altså ikke bare komposisjonstillingen, men hele fakultetet, uavhengig av fag-tilhørighet. Også andre nye stillinger har blitt stoppet.
Det er viktig å understreke at dette i de fleste tilfeller dreier seg om utsettelser – stillingene skal tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017. Fakultetet vil i løpet av året foreta en helhetsvurdering og deretter prioritere i lys av kommende års budsjetter.
Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer.
Margareth Hagen er dekan for Det humanistiske fakultet ved UiB

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.