Universitetet i Bergen Foto: Marianne Røsvik/UIB

Komposisjon ved UiB

Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer, skriver dekan Margareth Hagen.

Kalender

Flere representanter for Bergens musikk- og komponistmiljø forteller i et leserbrev at komposisjonsutdanningen ved UiB er truet etter at styret for Det humanistiske fakultet vedtok å stoppe en utlysningsprosess. Jeg forstår frustrasjonen. Som styreleder ønsker jeg kort å redegjøre for bakgrunnen for denne vanskelige beslutningen.
De siste to årene har fakultetet fått svekket økonomi på grunn av kutt i budsjettrammen og svakere resultater på forsknings- og studiesiden. For å komme i balanse, har fakultetsstyret bestemt at det ikke skal foretas ansettelser i nye faste stillinger i 2016. Den krevende økonomien rammer altså ikke bare komposisjonstillingen, men hele fakultetet, uavhengig av fag-tilhørighet. Også andre nye stillinger har blitt stoppet.
Det er viktig å understreke at dette i de fleste tilfeller dreier seg om utsettelser – stillingene skal tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017. Fakultetet vil i løpet av året foreta en helhetsvurdering og deretter prioritere i lys av kommende års budsjetter.
Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer.
Margareth Hagen er dekan for Det humanistiske fakultet ved UiB

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this