Universitetet i Bergen Foto: Marianne Røsvik/UIB

Komposisjon ved UiB

Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer, skriver dekan Margareth Hagen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Flere representanter for Bergens musikk- og komponistmiljø forteller i et leserbrev at komposisjonsutdanningen ved UiB er truet etter at styret for Det humanistiske fakultet vedtok å stoppe en utlysningsprosess. Jeg forstår frustrasjonen. Som styreleder ønsker jeg kort å redegjøre for bakgrunnen for denne vanskelige beslutningen.
De siste to årene har fakultetet fått svekket økonomi på grunn av kutt i budsjettrammen og svakere resultater på forsknings- og studiesiden. For å komme i balanse, har fakultetsstyret bestemt at det ikke skal foretas ansettelser i nye faste stillinger i 2016. Den krevende økonomien rammer altså ikke bare komposisjonstillingen, men hele fakultetet, uavhengig av fag-tilhørighet. Også andre nye stillinger har blitt stoppet.
Det er viktig å understreke at dette i de fleste tilfeller dreier seg om utsettelser – stillingene skal tas opp til ny vurdering i budsjettet for 2017. Fakultetet vil i løpet av året foreta en helhetsvurdering og deretter prioritere i lys av kommende års budsjetter.
Grieg kommer til å være en viktig del av UiB også i årene som kommer.
Margareth Hagen er dekan for Det humanistiske fakultet ved UiB

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev