Grieghallen Foto Helge Hansen

Nytt fakultet kan igjen gi Bergen fast komposisjonsstilling

I et drøyt år har komponistutdanningen ved Griegakademiet vært uten fast ansatt leder. Sammenslåingen med kunsthøgskolen gir nytt håp.

Kalender

I fjor ble det kjent at Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen satte ansettelsen av ny leder for komponistutdanningen ved Griegakademiet på vent. Det siste året har stillingen har vært besatt av vikarer, men Griegakademiets instituttleder, Frode Thorsen, har godt håp om endringer på nyåret.
1. januar 2017 opprettes Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) ved Universitetet i Bergen. Fakultetet er en sammenslåing av Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) og Griegakademiet.
– Vi skal forsøke å få stillingen realisert i det nye fakultet. Men fakultet må være opprettet først, sier Thorsen.

Frode Thorsen Foto: Hans Knut Sveen


Får avklaring
Situasjonen ved komposisjonstillingen vil ifølge Thorsen bli noe av det første det nye fakultetet må ta stilling til.
– Jeg kan ikke forskuttere styrets avgjørelse, men jeg ser lyst på mulighetene for at stillingen vil bli gjenopprettet.
– Hvor stort tap har det vært for dere at studiet har stått uten leder?
– Jeg mener at vi har klart å kontrollere situasjonen relativt bra. Men det har vært uheldig å ha så mye usikkerhet rundt stillingen i så lang tid. Studentene har vært konstruktive og vikarene vi har hatt har gjort en god innsats. Vi har et ganske solid miljø med tre komponister og 10–12 studenter. Det blir likevel godt å få en avklaring.
Flere muligheter
Det nye fakultetet er ellers resultat av en lang prosess, hvor Griegakadamiet og KHiB har utredet sammen i halvannet år, og hvor en forutsetning fra Griegakadamiets side var at KHiB ville avvikle som selvstendig institusjon og gå inn i UiB. I juni kom konklusjonen: Tiden er moden for en sammenslåing.
– Det nye fakultetet gir oss en rekke nye muligheter. Det første som vil skje er at vi vil opprette en kunstnerisk doktorgrad. Det vil antagelig skje fra høsten 2017. På litt lenger sikt vil vi antakelig få et nybygg ved siden av KHiBs nybygg, slik at vi får en samlokalisering av kunst, musikk og design, forteller Thorsen.
Studentene vil ifølge ham ikke merke noen umiddelbare endringer i studietilbudet. Men over tid vil det komme nye studietilbud, for eksempel en fellesfaglig praktisk-pedagogisk utdanning, samt en tettere samkjøring av mastergradsutdanningene.
Opp til styret
Det er nåværende rektor for KHiB, og påtroppende dekan for det nye fakultet, Gerd Tinglum, som vil legge saken frem for fakultetsstyret. Hun vil ikke forskuttere noe utfall, og sier til Ballade at det er styret som avgjør om stillingen som leder for komponistutdanningen vil bli gjenopprettet.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.