Grieghallen Foto Helge Hansen

Griegakademiet uten Grieg?

Universitetet i Bergen har vedtatt å sette ansettelsesprosessen av ny leder for komponistutdanningen på vent. Forsvinner utdanningen, vil det ikke lenger eksistere et konkurrerende alternativ til Musikkhøgskolens komposisjonsutdannelse, skriver en rekke aktører i Bergens musikkliv.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Hva hadde Vestlandets musikkliv vært uten Edvard Grieg, Ole Bull, Harald Sæverud, Geirr Tveit, eller Fartein Valen? Eller la oss stille et nytt spørsmål: Hva hadde Vestlandet vært uten Troldhaugen, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene, Bergen Filharmoniske Orkester, det rike musikklivet i Bergen, kort sagt kulturlivet som besjeler og trekker unge mennesker, besøkende og turister hit?
Norske komponister har gjennom historien i stor grad tatt initiativ til eller bidratt med avgjørende drahjelp i etableringen av det som i dag er ryggraden i norsk kultur. Komponistene har vært en drivkraft med stadig nye idéer, nye initiativ og nye entrepriser. Sentralt er musikken. Ny og uhørt musikk. Men samfunnsengasjementet og gründerskapet har som arven etter Ole Bull og Edvard Grieg sirkulert i komponistblodet i godt over 100 år.
Slik også i Bergen der komposisjonsutdannelsen på Griegakademiet står sentralt. De siste tiårene har unge musikere som ønsker å utdanne seg som komponister kunnet velge mellom Griegakademiet i Bergen og Norges Musikkhøgskole i Oslo. Begge steder har fungert som kraftsentre for den nye norske musikken og har siden oppstarten på 80/90-tallet bidratt til en revolusjonerende nivåheving. Komponister som Rolf Wallin, Ørjan Matre og Maja Ratkje, samt Ruben Sverre Gjertsen og Jan Erik Mikalsen fra Griegakademiet har sammen med Ultima, Borealis, BIT20, BrassWind, Avgarde og en ny generasjon norske musikere ikke bare gitt landet en moderne og oppdatert identitet, de har levert vektige bidrag til lyden av nye Norge. De unge komponistene på Griegakademiet blir tidlig tatt inn i samarbeid med ensembler som BIT20 og SFMK, og har vært med på å danne et kunstnerisk miljø i Bergen som har vakt oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt.
Nå har imidlertid styret ved Humanistisk fakultet ved Universitetet i Bergen vedtatt å trekke ut kontakten på den kreative generatoren som komposisjonsutdannelsen på Griegakademiet er. Etter at den engasjerte lederen for komposisjonsutdannelsen, Morten Eide Pedersen, døde brått i fjor høst, har stillingen hans stått ledig. Den ble nylig utlyst, men styret ved HF har vedtatt å stoppe ansettelsesprosessen og sette stillingen på vent. Griegakademiet som selv kan vise til fremgang, blir rammet av en svekket økonomi på HF som følge av manglende publisering i andre fakulteter.
Vedtaket truer eksistensen til komposisjonsutdannelsen på Vestlandet. Å ramme komposisjonsutdannelsen på denne måten, kan få store konsekvenser ikke bare for Vestlandsregionen, men for landets musikkliv som helhet. Det vil ikke lenger eksistere et konkurrerende alternativ til Musikkhøgskolens komposisjonsutdannelse. Færre ungdommer vil kunne utdanne seg og fordype seg i det å skape musikk. De unike båndene mellom det kreative musikkmiljøet i Bergen og det internasjonale nettverket til komposisjonsutdannelsen vil forsvinne. Den nødvendige fornyelsen som enhver musikkultur er avhengig av, vil bremse opp
Komposisjonsutdannelsen i Bergen har vært av stor betydning for flere av våre beste komponister, musikere og ensembler i hele landet. På Griegakademiet har ikke bare ny musikk blitt til; nye samarbeid mellom musikere og komponister har skapt ensembler, konserter, konsertserier og festivaler. Fremtidens musikkliv skapes på steder som Griegakademiet.
Det er arven etter Edvard Grieg som nå trues om HF trekker tilbake stillingen som førsteamanuensis i komposisjon. Nordens mest kjente komponist gjennom tidene er det skapende navet i musikkutdannelsen i Bergen.
Om UIB velger å trekke stillingen i komposisjon ut av Griegakademiet, trekker de samtidig Grieg ut av Griegakademiet.
Tør Universitetet i Bergen virkelig det?
Komponistene i Bergensregionen
Ketil Hvoslef
Jostein Stalheim
Glenn Erik Haugland
Knut Vaage
Torstein Aagaard-Nilsen
Eilert Tøsse
Ruthe Bakke
Sigurd Fischer Olsen
Ruben Sverre Gjertsen
Else Olsen Storesund
Trond Lossius
Rebecke Ahvenniemi
Ørjan Matre
Øyvind Torvund
Stephan Meidell
med flere.
Nåværende og tidligere Komposisjonstudenter på Griegakademiet
Solveig Sørheim
Craig Farr
Emil Børø
David Skinner
Anders Røshol (nåværende leder i NMK)
Tor Erik Hellesen
m.fl.
Halldis Rønning, Avgarde
Lars Ove Toft, BEK
Bernt Bauge, Bergen Filharmoniske Orkester
Alwynne Pritchard, BIT 20
Peter Meanwell, Borealis festival
Ole Jørgen Furdal, Fartein Valen-festivalen
Anders Beyer, Festspillene i Bergen
Åse Hedstrøm, Norsk Komponistforening
Anne Hilde Neset, Ny Musikk
Eva Pftzenmeier, Ny Musikk Bergen
Sjøforsvarets Musikkorps
Sigurd Sandmo, Komponisthjemmene, KODE
Lars Petter Hagen, Ultimafestivalen
Innlegget er også publisert i Bergens Tidende..

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.