Nytt fakultet kan igjen gi Bergen fast komposisjonsstilling

I et drøyt år har komponistutdanningen ved Griegakademiet vært uten fast ansatt leder. Sammenslåingen med kunsthøgskolen gir nytt håp.

Griegakademiet uten Grieg?

Universitetet i Bergen har vedtatt å sette ansettelsesprosessen av ny leder for komponistutdanningen på vent. Forsvinner utdanningen, vil det ikke lenger eksistere et konkurrerende alternativ til Musikkhøgskolens komposisjonsutdannelse, skriver en rekke aktører i Bergens musikkliv.