TONO-inntekter doblet på ti år

TONO henter inn stadig større inntekter fra bruk av musikk. Men rundt 60 prosent av disse sendes tilbake til utenlandske opphavspersoner.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Også i 2014 økte beløpet TONO samlet inn for bruk av musikk. Selskapets bruttoinntekter kom på hele 505 millioner kroner. Etter lovpålagte trekk og fradrag til driftskostnader er resultatet 411,7 millioner kroner.
Dette tilsvarer omtrent en dobling på ti år. I 2005 hadde TONO en nettoinntekt på 219,6 millioner.
Strømmeinntekter står for den største veksten i år. Økningen er på hele 25 prosent, fra 74 millioner i 2013 til 93 millioner i 2014.
– TONO er blant de forvaltningsselskaper i verden som opplever størst inntektsøkning fra strømmetjenester. Det beror hovedsakelig på avtaler med større tjenester som WiMP/TIDAL og Spotify, men vi ser også vekst fra filmstrømmetjenester som Netflix, sier Cato Strøm i en pressemelding.
Også utlandsinntektene har økt, fra 30,3 millioner i 2013 til 35,2 millioner. I følge TONO skyldes dette reell vekst i bruk av norsk musikk i utlandet, og delvis en svak norsk krone i siste halvdel av 2014.
Samtidig sendes rundt 60 prosent av inntektene til utenlandske rettighetshavere, fordi brorparten av musikken nordmenn konsumerer er utenlandsk.
Det er en utfordring for norske musikkskapere at brorparten av den musikk nordmenn konsumerer er utenlandsk, meddeler Strøm i samme pressemelding.
I Aftenposten i dag påpekes en differanse mellom IFPIs estimat av norskandelen i platesalget for 2014 til 21 prosent, mens TONOs oversikt over vederlagsinntekter for norske verk ligger rett over 12 prosent.
– Hvorfor det er slik, burde det vært forsket på. Men vi må huske at i dagens musikkverden med den dominerende strømmeøkonomien er det hits som vinner, og det er først i de senere årene at det er blitt stuerent å skrive kommersielle hits her i Norge, sier informasjonssjef Willy Martinsen til Aftenposten.  
Fakta om TONOs inntekter i 2014
Bruttoinntekter: 505 millioner
Nettoinntekt: 411,7 millioner
Inntekt fra kringkasting: 167,8 millioner
Inntekt fra bakgrunnsmusikksegment (hotell, restaurant, butikk o.l.) 59,2 millioner
Inntekt fra strømmetjenester: 93 millioner
Inntekt fra konserter: 56,6 millioner
Inntekt fra bruk av norsk musikk i utlandet: 35,2 millioner (hvorav 9 millioner fra Danmark, 5,8 millioner fra Sverige og 5,1 millioner fra Tyskland)
Inntekter fra TONO som går til utlandet;
Inntekt til Sverige: 52,5 millioner (i stor grad anglo-amerikansk musikk, sub-forlagt i Sverige, og hvor brorparten formidles videre til USA og Storbritannia).
Inntekt til England: 47,5 millioner
Inntekt til USA: 16,6 millioner.
I løpet av 2014 inngikk TONO 1552 forvaltningskontrakter med rettighetshavere, hvorav syv var musikkforlag. TONO hadde ved utløpet av 2014 totalt 26 181 rettighetshavere.
 

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev