tilvekst

Tror på vekst på 27 %

Svensk musikkbransje forventer solid vekst i sine inntekter i perioden frem til 2020.

Kalender

La Llorona, den gråtende klarinett

21/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

25/05/2022 Kl. 19:00

Oslo

Lørdagsopera – DON PASQUALE (utdrag)

28/05/2022 Kl. 15:30

Oslo

Konsertforestillingen Klarinett & Foto

29/05/2022 Kl. 14

Viken

Musikkbransjens interesseorganisasjon, Musiksverige, la nylig frem en rapport om bransjens kompetansebehov for kommende femårsperiode.
Meningen er blant annet å sørge for ytterligere politisk satsing på området. Samtidig bygger den på statistikk, hvor utgangspunktet er at bransjen i Sverige i 2013 omsatte for 7,6 milliarder kroner, noe som er en økning på rundt 10 % sammenliknet med året før.
Basert på dette, spår bransjen en vekst på 5 % årlig de neste fem årene, og ser behov for økt arbeidskraft, særlig innen for forlag/plateselskap (50 %) og aktører innen livesegmentet/managere (20 %). Bransjeaktørene oppgir at de i 2015-16 planlegger nyansettelser som utgjør 8 % flere arbeidsplasser enn dagens antall sysselsatte.
I følge undersøkelsen som Musiksverige har gjort, er bransjen særlig på jakt etter praktikanter. Sammenlagt mener aktørene som har svart i undersøkelsen av behovet for økning av denne typen arbeidskraft er på 128 %.
Et poeng med undersøkelsen er å vise hvilken type kompetanse musikkbransjen mener den har behov for i kommende periode. De mest brukte valgmulighetene i undersøkelsen er kommunikasjon og redaksjonelle ferdigheter, entreprenørkunnskaper, musikkunnskap, økonomi, nettverk, språkkunnskaper (svensk og engelsk), sosiale medier, markedsføring og bransjekunnskap, hvorav sistnevnte i denne undersøkelsen skårer høyest. Undersøkelsen har også en egen skjematisk oversikt over hvilke yrkesroller bransjen mener den har mest behov for.
yrkesroller
Hele undersøkelsen er lagt ut som PDF hos Musiksverige.
 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Universitetslektor i akkompagnement

UiT Musikkonservatoriet (MK)

Nettredaktør

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kantor/organist

Larvik kirkelige fellesråd

Markedsansvarlig

Musikk i Nordland

Universitetslektor i fagdidaktikk i musikk

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev