Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Næringspolitisk råd oppnevnt

Det nye rådet skal ifølge regjeringen arbeide mer spisset mot næringsutvikling. Fra musikkfeltet får de med seg Kai Robøle, Erik Brataas og Erlend Mogård Larsen.

Kalender

LYTTELUNSJ med Kenneth Karlsson

03/02/2023 Kl. 11.30

Viken

Hanne Tveter & Jorge Vera

03/02/2023 Kl. 21

Oslo

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Det nye næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet i 2013. Ifølge regjeringen skal rådet ha fokus på de som investerer og arbeider med å få kunstnerisk og kreativ innhold ut på markedet. I utvelgelsen av medlemmer har man sett etter personer som har hatt kommersiell suksess innen sitt felt.
Stillingen i rådet gjelder for to år, og er personlig. Ifølge pressemeldingen skal virksomheten rette seg inn mot bransjer med kommersielt potensiale når det gjelder internasjonalisering og skalering. Kulturminister Thorild Widvey sier i en tilhørende pressemelding:
– Hvordan vi best styrker verdikjedene og sørger for at norsk kunstnerisk innhold når ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talenter er viktige spørsmål rådet skal se på.
Det er spesielt feltene film, spill, musikk, litteratur, arkitektur og design rådet skal representere. I pressemeldingen står det også at det vil bli lagt stor vekt på koblingene med IKT, samt å gi innspill og råd til regjeringen i utfordringer og muligheter digitaliseringen representerer.

Er danskene og svenskene bedre på å fremme kultur, spør Dagens Næringsliv i reaksjon til det nye næringspolitiske rådet.

For musikkfeltet er medlemmene Kai Robøle, daglig leder og grunnlegger av Waterfall selskapene og styremedlem i by:Larm og Musikkforleggerne, Erik Brataas, administrerende direktør i Phonofile, og Erlend Mogård Larsen, seriefestivalgründer og daglig leder i by:Larm. Sekretær blir Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries. Videre ser rådet ut som følger:
 
DATASPILL
Kim Daniel Arthur, spillgründer og deleier i Superplus.
Fredrik Sundt Breien, spillutvikler, daglig leder og deleier i Turbo Tape Games
FILM
Elisabeth Sjaastad, frilansregissør og produsent. Tidligere leder av den europeiske regissørorganisasjonen FERA i Brussel. Arbeider nå hos Kulturmeglerne.
Peter Aalbæk Jensen, filmprodusent, daglig leder og deleier i produksjonsselskapet Zentropa og studioet Filmbyen.
DESIGN OG ARKITEKTUR
Siv Helene Stangeland, arkitekt, gründer og partner i Helen & Hard. Leila Hafzi, designer, grunnlegger av Empower Productions AS og deleier i Rebuild Nepal Foundation.
LITTERATUR
Tor Jonasson, agent og styremedlem i Salomonsson Agency.
Anne Gaathaug, forlagssjef i Kagge Forlag og nestleder i Norsk litteraturfestival.
FINANS, IKT, OG OPPHAVSRETT
Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap.
Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Dinamo AS og styremedlem i mediekonsernet Polaris Media.
Rolf Assev, IT-gründer, investor, partner i StartupLab og styreleder i WeWantToKnow
Kjerstin Braathen, konserndirektør bedriftsmarked i DNB, ansvarlig for DNBs satsing på oppstartsbedrifter.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev