GramArt logo

Terje Klausen: – Resultatet teller, Hagen

– NRK er fortsatt ikke villig til å anbefale den avtalestandarden som IFPI, FONO og GramArt samlet seg om, hevder Terje Klausen i GramArt. GramArt anbefaler derfor fortsatt sine medlemmer å si nei til direktesending og opptak fra konserter med TV- og radioselskapene som ikke signerer en avtale basert på den felles standarden. – Det hadde vært interessant å få en forklaring på hva som forhindrer NRK fra å akseptere rimelige avtalevilkår, skriver Klausen, med klar adresse til Per Ole Hagen og Tyholt.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Terje Klausen, daglig leder, GramArt

Siden Per Ole Hagen nå også ser ut til å være enig i at det er resultatet som er interessant i vurderingen av avtaleforhold, vil jeg la videre kommentarer om forhandlingssituasjonen ligge.

GramArt tok for sin del initiativ til forhandlinger om kringkastingsavtale fordi vi var kjent med at NRK tidvis opererte med uklare og urimelige kontrakter. NRK har fortsatt ikke vært villig til å anbefale den avtalestandarden som IFPI, FONO og GramArt samlet seg om.

I stedet for spekulasjoner, vil det være interessant å få en forklaring på hva som forhindrer NRK fra å akseptere rimelige avtalevilkår. Det sentrale er ikke hvem som deltok i forhandlinger, men hvilke betingelser som skal gjelde for regulering av både artist- og produsentrettigheter ved utnyttelse av deres innspillinger.

Dette gjelder ved opptak og direktesending og ikke minst, ved videre utnyttelse i tilleggsprodukter og spin-off-produkter basert på opptakene. Det ville være interessant å se Hagens kommentar til hvordan rettighetshavernes interesser skulle ivaretas bedre enn i standarden. Enda mer interessant ville det være om han og hans kolleger var villige til å sluttforhandle og slutte seg til standarden.

GramArt anbefaler fortsatt sine medlemmer å si nei til direktesending og opptak fra konserter dersom TV/radioselskapet ikke signerer en avtale basert på den felles standarden. Avtaledokumentet kan hentes fra www.gramart.no på denne siden.

Terje Klausen
Daglig leder
GramArt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev