CD-fraktal

– Skuffet over dommen

– Phonofile ønsker ikke å drive jakt på enkeltpersoner og vi tror heller ikke at dette alene kan stoppe fildelingstjenester. Vi synes derimot at det er urimelig at en kommersielt drevet nettportal hvis suksesskriterium i stor grad er knyttet til antall «klikk», aktivt promoterer fildelingstjenester ved å sammenligne, vurdere og anbefale de ulike løsningene, all den tid slik lenking medfører økonomisk tap for de involverte rettighetshavere, skriver Phonofiles daglige leder, Erik Brataas i denne kommentaren til dommen som ble kjent denne uken. – Når redaktør Udland fra ABC Startsiden etter dommen i en pressemelding hevder at det er «uhørt at en kommersiell aktør skal kunne redigere Startsidens innhold og gjøre det ut fra et ønske om å tjene mer penger selv» synes vi at dette er å snu saken totalt på hodet: Dommen fastslår en årsakssammenheng mellom ABC Startsidens lenking og krenkelser av de rettigheter Phonofile har ervervet og forvalter, sier Brataas.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Erik Brataas, Daglig leder, Phonofile AS

Phonofile anla rettsak mot ABC Startsiden vedrørende forhold som etter vår oppfatning har prinsipiell betydning for musikkbransjens muligheter til å nyttiggjøre seg Internett som distribusjonskanal under gjeldende opphavsretts-lovgivning. Konkret gjaldt dette ABC Startsidens omtaler og vurderinger av ulike fildelingstjenester (P2P-applikasjoner), med tilhørende lenking til disse. Phonofile tapte saken i Oslo tingrett – dog med eksplisitt anerkjennelse av sakens prinsipielle karakter ved at retten fant å ikke tilkjenne saksomkostninger.

Det er åpenbart i rettighetshaveres interesse å få vurdert lovligheten av det parallelle gråmarkedet som finnes innenfor nettdistribusjon av beskyttet materiale, og når en stor nettportal som ABC Startsiden trer inn i dette ønsket vi konkret å belyse et slikt bidrag. Det er ikke tilfeldig at det var nettopp ABC Startsiden som ble valgt ut. Som en stor nettportal mener vi at det bør kunne stilles strenge krav til ansvarlighet og kunnskap for denne type aktører.

Phonofile ønsker ikke å drive jakt på enkeltpersoner og vi tror heller ikke at dette alene kan stoppe fildelingstjenester. Vi synes derimot at det er urimelig at en kommersielt drevet nettportal hvis suksesskriterium i stor grad er knyttet til antall ”klikk”, aktivt promoterer fildelingstjenester ved å sammenligne, vurdere og anbefale de ulike løsningene, all den tid slik lenking medfører økonomisk tap for de involverte rettighetshavere.

Selv om vi ikke vant, har dommen belyst sentrale forhold for vår del: Retten fastslår at det skjer ulovlig distribusjon i stort omfang av piratkopierte lydfiler via fildelingsprogrammer. Videre og viktigere er det at dommen sier at det er sannsynliggjort en årsakssammenheng mellom bruk av ABC Startsidens linker og krenkelser av Phonofiles rettigheter.

Dommen bekrefter altså vår oppfatning av de faktiske forhold knyttet til bruk av ABC Startsidens lenker og bruken av fildelingstjenester som sådan. Saken ble avgjort på et rent erstatningsrettslig grunnlag, og vi er naturlig nok skuffet over rettens vurdering av dette grunnlaget.

Når redaktør Udland fra ABC Startsiden etter dommen i en pressemelding hevder at det er ”uhørt at en kommersiell aktør skal kunne redigere Startsidens innhold og gjøre det ut fra et ønske om å tjene mer penger selv” synes vi at dette er å snu saken totalt på hodet: Dommen fastslår en årsakssammenheng mellom ABC Startsidens lenking og krenkelser av de rettigheter Phonofile har ervervet og forvalter. Det betyr for alle praktiske vurderinger at ABC Startsiden utnytter omfanget av piratkopiering for å oppnå best mulig resultater for seg selv i form av antall ”klikk”/besøkende/annonser/omsetning/utbytte til eiere. Dette kan sies enda tydeligere: ABC Startsidens journalistiske omtale, og den bevisste bruk av lenking, innebærer misbruk av andres rettigheter av hensyn til selv å oppnå gevinst.

Når det gjelder ”påminnelsen om opphavsretten” som Udland kjekt viser til, vil vi nevne at den dukket opp på ABC Startsidens nettsider ETTER at stevningen var et faktum.

Samlet sett mener vi derfor at argumentasjonen om ytringsfrihet bør forbeholdes mer verdige saker, avslutter Bratsaas.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev