Erik Brataas, Phonofile, på Midem 2003

Phonofile: – Om onlinetariffer og vanskelige regnestykker

– I sitt svar til undertegnedes innlegg om bl.a. TONO/NCBs tariffsystem for online-området, kommer TONOs direktør Cato Strøm med enkelte konklusjoner som avkrever respons, skriver Phonofile-leder Erik Brataas i dette svarinnlegget, der han blant annet hevder at TONO/NCBdelvis fraskriver seg ansvar for å delta i markedsetableringen av onlinesalg av musikk, og overlater det til plateselskaper og utøvere å imøtekomme respons fra markedet.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Erik Brataas

Vi synes først og fremst det er i overkant tidlig å vurdere hvorvidt noen suksess har uteblitt. Musikkonline.no har vært i drift i ca 6 måneder, og før man skal gjøre opp status for prosjektets suksess innen et så vidt nytt område, gjør kanskje både TONO og Phonofile klokt i å vente med å foreta denne vurderingen ennå på lang tid. Vi opplever faktisk responsen så langt som bedre enn forventet.

Vi har ikke gitt uttrykk for at en prosentandel til musikkverkenes opphavsmenn og kvinner er til noe hinder for vår forretningsmodell – snarere tvert imot. Derimot sier vi at vi synes prosentsatsen synes svært høy og at minimumstariffen er urimelig.

Strøm unnlater i sitt svar å kommentere hvordan TONO/NCBs krav om et minimumsbeløp kan sies å være prisdrivende: Slik tariffstrukturen er i dag, skal ikke TONO/NCB bare ha 1, 50 av en salgssum på kr 12, 50, men også 1,50 (eller 1,58 med dagens EURO-kurs) av en salgssum på kr 11,50, kr 8,50 eller også (oppsiktsvekkende nok) kr 1,50. Hvilke tanker har TONO/NCB gjort seg om (det markedsregulerte) nivået for brukernes prisaksept?

I lys av dette vil vi hevde at TONO/NCB til en viss grad fraskriver seg ansvar for å delta på lik linje med de andre vederlagsberettigede grupper (plateselskaper og utøvere) i forsøket på å entre og etablere et marked for kommersiell utnyttelse av musikk på internett, og overlater til disse andre å imøtekomme respons fra markedet.

Hvorfor opphavsmennene skal ha en høyere kompensasjon for såkalt «cherry picking» (altså at brukeren fritt kan velge enkelt låter og ikke hele album) på bekostning av andre involverte rettighetshavere, er for oss litt uklart, og tilsynelatende lite solidarisk. Til tross for dette har vi valgt å inngå en avtale der prosentandelen allikevel gir høyere kompensasjon til opphavsmannen.

Vi vil avslutningsvis understreke at Phonofile har stor respekt for opphavsmenn og – kvinners legitime krav på vederlag, og vi skal gjerne gå i fakkeltog for disse. Derimot satte vi spesielt fokus på minimumstariffen som etter vår subjektive mening fremstår som for høy, og som begrenser mulighetene for å tilpasse en elastisk prismodell.

Erik Brataas
Daglig leder
Phonofile AS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev