Dansens Hus: Illustrasjonsfoto

Senter for Dansekunst utlyser prosjektstilling

Senter for Dansekunst skal etablere en forestillingsdatabase for web som skal behandle og presentere data om danseforestillinger i Norge. Til dette arbeidet søkes en ryddig og systematisk person med dansefaglig bakgrunn i. 50% stilling i 5 mnd. Søknadsfrist er 15. desember.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Senter for Dansekunst er et nasjonalt informasjons- og kompetansesenter for dans i Norge, opprettet i mars 1994. Senterets hovedvirksomhet vedrører innsamling av informasjon, informasjonsformidling rettet mot media, publikum og dansekunstnere, arbeid for å stimulere til økt interesse for dansekunst, og etableringen av Dansens Hus.

Senter for Dansekunst produserer også informasjonsfolderen DANS som distribueres i 2000 eks. DANS inneholder Dansekalenderen som er den eneste samlede oversikt over alle danseforestillinger i Norge, og informerer i tillegg om kurs, festivaler, forestillinger, utdannelsesmuligheter, forskning, litteratur, tidsskrifter, filmer, videoer og annet danserelatert fagstoff. Senter for Dansekunst arbeider dessuten med rådgivning og veiledning overfor enkeltpersoner og grupper. Senteret er igangsetter for en rekke prosjekter til beste for norsk dansekunst. Senteret utarbeider statistikker over dans i Norge.

Senter for Dansekunst har nå fått midler fra ABMU til å etablere en forestillingsdatabase for web som skal behandle og presentere data om danseforestillinger i Norge. Bevilgningen dekker kostnader ved innmating av alle data fra senterets etablering i 1994.

Til dette arbeidet søkes en ryddig og systematisk person med dansefaglig bakgrunn. Anslått tidsbruk for prosjektet er ca. 50% stilling i 5 mnd. Personlige egenskaper blir vektlagt. Lønn etter avtale.

Kort søknad m. CV ønskes på mail til randi@dance.no innen 15. desember. Ved spørsmål, kontakt: Randi Urdal på 22 41 27 00.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev