Norsk Komponistforening logo

– Rekrutteringen må starte tidlig

I et innlegg til Morgenbladet, også publisert på Ballade fredag forrige uke, kritiserte Maja Ratkje utsagnet ”Morgenbladets midtsidepike”, formulert om Ratkje av skribent Ole-Martin Ihle. Ratkje skrev blant annet at en slik formulering lett kan oppfattes som et angrep på kvinnelig representasjon i musikklivet. Ballade har snakket med Norsk jazzforum og Komponistforeningen om den lave andelen kvinner i respektive foreninger, og om kjønnspolitiske program.

Kalender

Monument Festival 2020

12/06/2020 Kl. 16:00

Viken

Opera for kidsa – Mozart og prinsessen

18/06/2020 Kl. 15:00

Innlandet

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Komponist og utøvende musiker Maja Ratkje skriver videre i innelgget: «Man kan spørre seg hvor det journalistiske fokuset på kjønnsbalansert rekruttering er, og hvorfor ikke lederne av henholdsvis Norsk jazzforum og Norsk komponistforening øyeblikkelig blir stilt til veggs med krav om holdninger og strakstiltak!»

Ballade har tatt Ratkje på ordet og snakket først med Norsk jazzforum (NJF).

NJFs egne tall er disse: Av 523 enkeltmedlemmer er 76 kvinner, og av disse er 56 vokalister.

Hva gjør Norsk jazzforum for å legge til rette for kvinner i et så mannsdominert miljø som jazzfeltet utgjør?

— Det er en ørliten feilmargin her, men på bakgrunn av disse tallene jobber vi med å finne tiltak for å gjøre noe med kvinneandelen. Det er et vedtak fra fjorårets landsmøte som handler om dette, og slik vi opplevere det er det stor interesse for dette spørsmålet i jazzmiljøet, sier Ann Iren Ødeby i informasjonsavdelingen på Norsk jazzforum.

Hva slags tiltak jobber dere med?

— Slik vi ser det er det snakk om å inspirere jenter til å spille improvisert musikk. Det finnes ikke så mange av dem nå, og vi må begynne å jobbe på et tidlig stadium. Det skjer det mye i overgangen fra korps til improvisert musikk. Det er mange gutter som går den veien. I korpsene er det litt over 50 % jenter, så det er noe som skjer i overgangen som gjør at jenter i alderen 15-16 år faller av. Dette er kjempekompleks problemstilling, men vi har et ønske om å gå inn det for å gjøre noe.

Hva har dere av helt konkrete tiltak?

— Vi har noen tråder å ta tak i, og håper vi kan komme i gang om ikke veldig lenge. Jeg vil at dette skal bli konkretisert først, slik at det ikke bare ender med møter og ting man skriver.

Når forventer Norsk jazzforum at effekten av dette arbeidet blir synlig?

— Godt spørsmål. Dette er en veldig langsiktig ting å jobbe med. AKKS (Aktive Kvinners Kultursenter) er 25 år i år. De har vært synliggjort, men det er vanskelig å si helt konkret hva slags resultater de har oppnådd. Jeg tror dette er ting man må jobbe med jevnt og trutt i mange år. Det viktigste er å komme i gang.

— Selv om mange jenter opplever likestilling og at de har like muligheter, kan man likevel oppleve at selv en så seriøs og hardt arbeidende komponist som Maja Ratkje blir omtalt på den måten som hun ble i Morgenbladet.

Komponistene

Norsk Komponistforening (NKF) har en medlemsmasse på 140 komponister, av disse finnes det 13 kvinner.

Det finnes ingen spesifikt kjønnspolitiske program i NKF.

— Foreningen er generelt opptatt av at alle skal ha like muligheter til å bli komponist og utøve yrket sitt, sier Hege Imerslund, administrasjonssjef i NKF.

NKF har satt i gang et ungdomsprosjekt som heter 16-19, som retter seg mot ungdom i alderen 16 til 19 år.

— NKF mener at det er viktig å starte på et tidlig tidspunkt, og at også jenter skal ha denne muligheten. Prosjektet er ikke spesielt myntet på jenter, men de som er interessert skal få en dytt. I ungdomsårene er man i mindre grad preget av forutinntatte holdninger om hva jenter og gutter skal drive med.

Hva ønsker NKF å oppnå på lengre sikt med 16 – 19 prosjektet?

— På sikt ønsker vi at dette skal gi skal gi økt interesse for å skape musikk blant både jenter og gutter, og gjøre at det blir enklere for jenter å identifisere seg med det å bli komponist. Det er i utgangspunktet ingen forskjell i musikkinteressen mellom kjønnene, men det arter seg ulikt. Selv om NKF ikke har noe ønske om å presse jenter, ønsker man selvsagt å tilrettelegge så godt som mulig, sier Imerslund

Kursing i tidlig alder

NKF er også inne i Valdres sommersymfoni, som foruten å være et orkesterkurs, i år også arrangerer komposisjonskurs for ungdom av begge kjønn i alderen 13 – 18 år.

Norsk Komponistforening er også engasjert i opprettelsen av nettstedet musikkverksted.no som er et rent interaktivt verktøy for ungdom som vil skape musikk. Dette er i samarbeid med blant annet Drivhuset, Høgskolen i Oslo, NOTAM, Rikskonsertene og Musikk i skolen.

I NKF er kvinneandelen i medlemsmassen under 10 prosent. Det er et veldig lavt tall selv i forhold til jazzmiljøet, men Imerslund sier at NKF håper kjønnsfordelingen på sikt skal bli noe mer i tråd med målsettingene i samfunnet for øvrig.

— Det er ingen tvil om at miljøet ville har godt av en jevnere fordeling.

Kvinnene i NKF har på eget initiativ opprettet et forum.

— Der handler det om å diskutere hva det vil si å være kvinnelig komponist, og bevisstgjøring rundt de utfordringene det skaper at miljøet for øvrig er svært mannsdominert.

— Det finnes også en bevissthet rundt at det bør være en kvinneandel ved valg til posisjoner i foreningen. Men selv om medlemstallet har økt har ikke kvinneandelen økt. Når man har kommet så langt at det er aktuelt å søke medlemskap i NKF er det på en måte for sent å tenke kvinneandel, valgene er allerede tatt. Man må starte rekrutteringen av musikkinteresserte jenter på et mye tidligere tidspunkt, sier Imerslund.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev