Irina Eidsvold Tøien (Foto: TONO)

Piracy-kampanjen til skolen

INTERVJU: Om ikke lenge vil Piracy Kills Music-kampanjen gjøre et framstøt overfor ledelsen ved skolene i Norge for å tilrettelegge for lovlig bruk av musikk og film blant elevene. – Vi har laget en slags guide for skolene i forhold til regelverket og i forhold til hva de skal gjøre for å innrette seg slik at de ikke kommer i ansvar for ulovlig bruk av musikk og film, sier Irina Eidsvold Tøien, juridisk sjef i TONO, til Ballade i dag.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Den mye omtalte Piracy Kills Music-kampanjen ble lansert av en samlet musikkbransje under by:Larm februar 2007.

Piracy Kills Music har som formål å informere om hva som er lovlig og ulovlig nedlastning, og dermed bremse den ulovlige nedlastingen som i følge bransjen selv koster mellom 8 og 16 milliarder kroner årlig i Norge.

I en evaluering kampanjen gjorde av seg selv i juli 2007 fant man tall som viste at kampanjen hadde hatt effekt i ønskelig retning.

— Det vi skal huske på er at det var en massiv negativ utvikling vi hadde i fanget da vi startet dette arbeidet. At vi nå kan se små, men markerte positive endringer gleder oss, uttalte talspersonene Irina Eidsvold Tøien i TONO og direktør Bjørn Rogstad i EMI på det tidspunktet.

I dag sier Rogstad til Ballade at det ser ut til at det lastes noe mindre ulovlig ned, men at det aller viktigste er at folk prater om det.

— Debatten er det aller viktigste vi har oppnådd. Det er også viktig å legge merke til, selv om det er vanskelig å bevise at det har med debattene å gjøre, at det norske markedet, altså den totale omsetningen av musikk fysisk og digitalt, har gått ned med fire prosent mens de nærmeste naboene har gått ned over ti prosent i 2007.

— Personlig er jeg av en klar oppfatning av at kampanjen har satt fart i prosessen med å lage bedre lovlig tjenester, samtidig som vi har blitt mer bevisste på DRM-problematikken. Det har gitt oss et løft, sier Rogstad i EMI.

Anti-piratarbeidet til skolen

Nå retter kampanjen fokus mot skoleverket. Snart sendes informasjonsmateriell til skolene som en forlengelse av Piracy Kills Music-kampanjen.

Dette materiellet vil gi informasjon til de ansatte ved 3000 ungdomsskoler og videregående skoler om at de kan bli ansvarlige for ulovlig nedlasting av musikk som elevene foretar fra skolenes datamaskiner.

— Vi har laget en slags guide for skolene i forhold til regelverket og i forhold til hva de skal gjøre for å innrette seg slik at de ikke kommer i ansvar ved ulovlig nedlasting, sier Eidsvold Tøien til Ballade i dag.

Betyr dette at kampanjen holder skolene økonomisk og juridisk ansvarlig for elevenes eventuelle ulovlige nedlasting?

— Det kommer an på hvordan skolen har opptrådt på forhånd, skolen må ha opptrådt uaktsomt dersom det skal kunne bli aktuelt med et medvirkningsansvar. Hvis skolen har informert om regelverket, etablert kontrollrutiner og gjort sitt for å opptre forsvarlig vil de ikke komme i ansvar.

— Det sentrale med informasjonen vi sender ut er imidlertid ikke å formidle at skolene kan bli ansvarlige for ulovlig nedlasting av film og musikk fra skolens PC’er, det står i loven. Det sentrale med materiellet er å gi skolene praktiske råd i forhold til hvordan de skal håndtere situasjonen for ikke å komme i ansvar. Materiellet inneholder blandt annet forslag til reglement med oversikt over hva som er lov/ikke lov, utkast til informasjonsskriv til elever og ansatte, og hva skolen skal være obs på for å oppdage ulovlig bruk.

— Rutinene tilsvarer det skolene må gjøre for foreksempel å forhindre spredning av barneporno eller annen ulovlig bruk av skolens dataverktøy.

Todelt kampanje

Eidsvold Tøien sier at Piracy Kills Music-kampanjen er en blanding av en holdningskampanje rettet mot de unge, og en informasjonskampanje rettet mot grensesetterne i tillegg til de unge.

Grensesettere er eksempelvis skoler, foreldre, ungdomsklubbledere og ledere i ungdomsgjenger, alle som kan være med på å påvirke de unges holdninger og informere om hva som er rett og galt.

— Dette er ikke en konfrontasjonslinje overfor skolen. Vi sender dem et praktisk dokument, og gir dem et verktøy til å opptre forsvarlig slik at de skal unngå å komme i ansvar, sier Eidsvold Tøien.

Informasjonsmateriellet fra Piracy Kills Music vil bli sendt til skolene i løpet av kort tid. Og det er flere trinn i denne kampanjen rettet mot den norske skolen.

— Den neste fasen er rettet mot elevene. Vi ønsker å gå inn med en mer interaktiv pakke til elevene som stimulerer til arbeid med kultur, men allikevel lærer dem opp i at man må betale for kultur. Dette er ikke for å arrestere dem. Vi driver en informasjonskampanje, ikke en arrestasjonskampanje, sier Eidsvold Tøien.

— Umulig å kontrollere

Einar Lid, spesialrådgiver i Utdanningsforbundet, mener at skolen, både lærere og administrasjon, må forholde seg til norsk lov og legge til rette for at regelverket følges opp.

— Men det å kontrollere hva hver enkelt elev gjør er en umulig oppgave. Det er jo selvsagt slik at skolen må orientere seg i dette terrenget, men den kan ikke være kontrollør av den enkelte selv om nedlasting i utgangspunktet skulle være på skolen.

— Etter hvert som bruk av data og PC brukes i den enkelt klasse vil det være begrenset mulighet for den som har ansvar for undervisning å passe på den enkelte.

Men Lid sier at en guide fra Piracy Kills Music-kampanjen vil være av det gode for skolen.

— Det vil være en form for informasjon som vil være god og nyttig for skolen og den enkelte. Hva som er av avtaleverk er det viktig å ha en god oversikt over.

— Det er positivt at elevene blir seg bevisst dette forholdet med nedhenting av materiale fra nettet, både det som er fritt og det som har begrensninger, slik at man kjenner til og vet hva man gjør, sier Lid til Ballade

— Vikarierende motiver

Thomas Gramstad i Elektronisk Forpost Norge (EFN) sier følgende til Aftenposten i dag:

— Jeg synes det er rart, jeg tror ikke det er særlig mye å hente der. Enkelte skoler kan kanskje hindre at nedlastning skjer på skolen, men da vil ungdommen i stedet gjøre det hjemmefra eller andre steder. Jeg tror ikke ungdommen lar seg skremme av dette. De som kjenner nettet, vil se at denne kampanjen er preget av mange vikarierende motiver og udokumenterte påstander.

Gramstad henviser til undersøkelser gjort av Felix Oberholzer-Gee og Koleman Strumpf som sier at mange kjøper mer musikk lovlig etter at de begynte å laste ned musikk. Analysen til Oberholzer-Gee og Strumpf kan leses i sin helhet her.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev