Irina Eidsvold Tøien (Foto: TONO)

TONO om Creative Commons: – Ikke noe stort behov

INTERVJU: TONO vurderer en utvidelse av medlemmenes adgang til selvforvaltning, noe som kanskje kan åpne for at deres medlemmer etter eget ønske kan benytte seg av lisensen for ikke-kommersiell bruk i Creative Commons-systemet. Men: – Creative Commons er ikke så relevant som mange tror. Det er et overfokus på dette som har mer med trender å gjøre, sier Irina Eidsvold Tøien i TONO.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Carl Kristian Johansen

Ferdigstillelsen av den norske versjonen av Creative Commons-lisensapparatet er på trappene. Den er nå ute på høring, og vil etter all sannsynlighet godkjennes denne våren.

Juridisk sjef i TONO, Irina Eidsvold Tøien, har tidligere sagt at det jobbes internt i organisasjonen for å gi medlemmene en mulighet til større grad av egenforvaltning av ikke-kommersiell bruk av musikk.

En utvidelse av adgangen til egenforvaltning krever vedtektsendringer, noe som er under vurdering. Dette skjer imidlertid ikke for å åpne for Creative Commons-lisenser, i følge TONO, men på grunn av politisk press fra store brukere på EU som har ytret ønske om en større grad av fleksibilitet i forvaltningen av komponistrettigheter.

— Creative Commons kommer ikke til å bli nevnt i vedtektene til TONO. Men vi ser ikke bort fra at det kan åpnes for en slik type valgmulighet for våre medlemmer, sier Eidsvold Tøien.

TONO har enda ikke diskutert de tekniske spesifikasjonene i forhold til hvordan dette kan løses.

Oppblåst debatt

— Vi ser ikke på Creative Commons som verken noen stor trussel eller noe stort behov, sier Eidsvold Tøien.

Hun mener debatten om Creative Commons er oppblåst og egentlig noe på siden i forhold til andre problemstillinger som berører TONOs medlemmer.

— Det er ikke så relevant som enkelte i media gir uttrykk for. Det er et overfokus på dette som har med trender fra USA å gjøre.Vi har ikke det samme behovet i Norge fordi vi har unntaksreglene i åndsverkloven som tillater gratisbruk i visse situasjoner. Og det finnes eksempelvis andre nyere publiseringsalternativer som vil kunne møte våre medlemmers behov i større grad enn Creative Commons-lisenser.

— Det er mange andre ting som er mye viktigere. For eksempel anti-piratarbeidet for å sikre at opphavspersonene får vederlag for bruk av musikken sin på Internett, mener Eidsvold Tøien.

Men siden dere vurderer et mer fleksibelt forvaltningsregime, hva slags fordeler mener du ligger i dette for deres medlemmer?

— Jeg tror ikke det ligger noen økonomiske fordeler i dette. Dette er mer snakk om utnytters behov for å kunne kjøpe fri medlemmenes musikk, enn at det er komponistenes behov for å ha en løsere tilknytning til TONO, sier Eidsvold Tøien og refererer til TV2-saken der kanalen ønsker at komponistene skal selge eiendomsretten til kjenningsmusikk og vignetter, for at TV2 skal kunne unngå å betale vederlag til TONO.

Delte erfaringer

— Creative Commons ligger på linje med «del med de andre»-tankegangen. Komponistene vil kanskje tjene på renommé i forhold til dele-tankegangen, men økonomisk vil det bety tap for komponistene.

«Lisensiering av en liten del av katalogen kan ha en positiv effekt på inntjeningen. Det kan ha en viss markedsføringseffekt for den enkelt opphavsperson, og generelt føre til økt oppmerksomhet og økte inntekter totalt sett. (…) For de som vil tjene penger vil det være uaktuelt å legge hele katalogen under Creative Commons-lisensen,» sa Gisle Hannemyr i Creative Commons Norge til Ballade denne uken.

Tror TONO at benyttelse av Creative Commons-lisensen for ikke-kommersiell bruk på deler av en katalog kan bety noe for markedsføringen av den enkelte rettighetshavers musikk?

— Det er delte erfaringer med dette, men jeg mener at den muligheten allerede er der i dag ved at det er tillatt å legge ut egen musikk på egen hjemmeside. Men dersom man likevel ikke får penger ved nedlasting på grunn av pirateri, hjelper det jo ikke at man er godt markedsført.

— Creative Commons-lisenser gjelder jo også etter at man ”fått et navn” og da vil man trenge pengene. Dersom musikken eksempelvis blir brukt i skolesammenheng er dette ”ikke kommersiell bruk”, og dersom en da har inngått Creative Commons-lisensavtale skal slik bruk ikke betales for. Det er blant annet slike forhold som gjør at jeg mener våre medlemmer ikke er tjent med å inngå Creative Commons-lisenser.

Men Eidsvold Tøien mener det er riktig at den enkelte har valgmuligheter.

— Men da må man vite hva det innebærer av økonomisk forsakelse. Erfaringer vi hører fra andre land peker i retning av at det i hovedsak er brukere som er tjent med at våre medlemmer inngår Creative Commons-lisenser, ikke medlemmene.

— De medlemmer som kan tjene på det er i så fall bare de som skaper gjennom å bruke andres verker, og det er jo bare noen få, sier Eidsvold Tøien.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev