Foto: Peter Adamik

1B1 mottar treårig støtte

Orkesteret 1B1 mottar tre millioner kroner i støtte fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank, Cultiva og Talent Norge. Intensjonen er at det skal være en treårig løsning med tilsammen ni millioner kroner til orkesteret.

Kalender

Orkesteret 1B1 undertegnet mandag en avtale om tre år med økonomisk støtte fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Talent Norge. Talent Norge AS skal satse 1,5 millioner kroner på unge strykere fra Sørvestlandet hvert år i en treårsperiode.
I tillegg får orkesteret i 2015 gaver på 500 000 kroner hver fra Kavlifondet, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Stiftelsen Cultiva. I en pressemelding erklæres det at intensjonen er å støtte 1B1 med tilsvarende bidrag i 2016 og 2017. Det vil tilsi at orkesteret kan få en støtte på ni millioner kroner over de neste tre årene.
Orkesteret ble startet i 2008 og består av elever ved universitetene og kulturskolene i Stavanger, Bergen og Agder i samspill med lærere og musikere fra Stavanger Symfoniorkester.
– Tilskuddet skal brukes til å øke aktiviteten både lokalt og internasjonalt, sier kunstnerisk leder i 1B1, Jan Bjøranger, i en pressemelding.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Treblåslærer

Hemnes Kulturskole

Prosjektmedarbeider i Bodø

Musikkontoret Nord

Daglig leder

Sørnorsk jazzsenter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev