Louise Winnes Prestgard (Foto: Pressefoto)

NY JOBB: Louise Winness Prestgard skal lede Drammen Scener

– Det skal gå gjetord om Drammen Scener! Jeg ønsker at vi skal utvikle publikumsopplevelsen fra A til Å, sier ny daglig leder av Drammens Teater og Union Scene.

Kalender

In Dulci Jubilo

10/12/2023 Kl. 18:00 - 19:30

Oslo

Rakhmaninov med venner

14/12/2023 Kl. 18:30

Oslo

Den store julegaven – Mest for barn, litt for voksne

16/12/2023 Kl. 13.00 og 15.00

Oslo

Drammen Scener drifter Drammens Teater og Union Scene i byen ved elva, der Louise Winness Prestgard de siste årene har vært leder for arrangementer i bylivsutviklingsselskapet Byen Vår Drammen og festivalsjef for Elvefestivalen og Globusfestivalen.

Winness Prestgard har lang erfaring som leder og arrangør i norsk kulturliv også før det, blant annet som leder av Miniøya i Oslo gjennom fem år. Styreleder i Drammen Scener, Susanne Kaluza, sier dette om den nye lederen til Drammens Tidende:
– Hun har rett og slett en pakke som er sjeldent god for Drammen Scener. Hun har erfaring fra å jobbe med kultur i bred forstand og har relevant ledererfaring med evne til å engasjere og motivere. Hun kjenner Drammen godt, både i politikk og næringsliv.

Ballade.no har spurt den nye lederen om ambisjoner, utfordringer og drømmer.

– Drammen Scener skal være to av landets beste scener som har relevant, spennende og bra innhold for alle målgrupper, sier Louise Winness Prestgard. – Håper vi fortsetter å tiltrekke oss publikum fra hele regionen. Jeg er ydmyk for det som har vært og det som er nå, men jeg ønsker at vi skal være ambisiøse med tanke på fremtiden. Vi skal skape magiske publikumsopplevelser i begge hus! Vi skal tørre å tenke stort. Vi skal ha mot til å tenke ut av boksen, tenke spennende samarbeid og se på muligheter som ligger lokalt og nasjonalt, slik at enda flere velger å besøke de to kulturhusene. Det skal gå gjetord om Drammen Scener! Jeg ønsker at vi skal utvikle publikumsopplevelsen fra A til Å.

– Du er selv fra Drammen, og har jobbet tett på byens og områdets musikk- og kulturliv. Hva vil du si er de største utfordringene for Drammen som musikkby generelt og for Drammen Scener spesielt i dag?
– Nærheten til Oslo er både en fordel og en utfordring. Vi lekker en del publikum til hovedstaden. Booking i Drammen er ofte vanskelig. Det er en x-faktor i byen som ikke er så lett å knekke. Man må ha kommersiell teft for hva som treffer publikum uten at man ender opp å servere samme type produksjoner gjennom sesongene. Vi skal tørre å overraske og engasjere vårt publikum slik at de kulturelle preferansene utvikler seg. Man kommer selvsagt ikke utenom å nevne penger, slik at også amatører og organisasjoner i distriktet har mulighet til å leie seg inn i husene.

– Hva gleder du deg mest til i den nye jobben?
– Jeg gleder meg vanvittig mye til å bli kjent med en superkompetent og bra stab. Sammen med dem skal jeg sette kurs for fremtiden. Jeg gleder meg til å sette mitt preg på kulturlivet i byen og til å ytterligere befeste Drammens Teater og Union Scene som to av landets beste kulturscener.

– Jeg føler meg enormt heldig og privilegert som får muligheten til å lede arbeidet i disse to kulturinstitusjonene. Det blir spennende å utforske potensialet som ligger i husene i samarbeid med Drammen kommune som eier.

– Du har også vært leder av Miniøya i Oslo, landets største musikk- og teaterfestival for barn. Har du spesielle planer for byens barn hos Drammen Scener? Fortell!
Barn og unge er en målgruppe som ligger mitt hjerte veldig nær. Jeg kommer til å prioritere arbeidet med å kartlegge hva som er mulig å gjennomføre i de to husene. Jeg ønsker at barn og unge i regionen skal få oppleve superbra kultur hos oss. Det er viktig å etablere gode kulturvaner hos den neste generasjonen slik at de tar med seg dette videre i livet.

– Har du en ønskeproduksjon/et ønskeprosjekt for Drammen Scener du kunne tenke deg å realisere?
Den er ikke laget ennå! Jeg håper vi kan mobilisere alle gode kulturkrefter i regionen for å lage en dødsbra lokal produksjon som skaper begeistring, spiller for fulle hus og som publikum trykker til sitt bryst!

Drammen Scener ble stiftet som arenadriftsselskap i 2009, og eies 100 prosent av Drammen kommune. Winness Prestgard tar over jobben som daglig leder etter Knut Harald Pleym.

 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.