Nordnorske artister skal presenteres på Svalbard

Nysatsingen Northern Expo 2018 har som mål å gjøre avstanden mindre mellom den nordnorske og den internasjonale musikkbransjen.

Kalender

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Klangsalong // Repetisjon og puls

24/09/2020 Kl. 19.00

Rogaland

Fiolinens gullalder

26/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Northern Expo 2018 er en ny satsing som skal synliggjøre og fremme nordnorske artister nasjonalt og internasjonalt. Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) er initiativtaker for prosjektet, som realiseres gjennom et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge, Troms fylkeskommune og RYK.

– Avstanden til musikkbransjen i Europa kan virke stor fra Nord-Norge, og det ønsker vi å gjøre noe med. Samtidig er dette starten på et langsiktig arbeid for å styrke den nordnorske musikknæringen, sier Brynjar Rasmussen fra RYK i en pressemeldingen.

Knut Perander i Innovasjon Norge Arktis begrunner i meldingen samarbeidet slik:

– Innovasjon Norge Arktis har gjennom et eget oppdrag fra Troms Fylkeskommune en satsing på kreative næringer. Northern Expo er en svært spennende satsing fra RYK, både med tanke på enkeltartistene som deltar, men kanskje like viktig, man skaper en møteplass for den regionale bransjen og internasjonale aktører, sier Perander.

Artistene som deltar på Northern Expo 2018 er Violet Road, det samiske bandet Ánnásuolo, pianist/elektronikaartist Mørk, folkemusikkbandet Julietnorth med felespiller Julie Alapnes i spissen, Petter Carlsen, og det kritikerroste dansekompaniet Kartellet.

Det har i følge Rasmussen vært lagt vekt på sjangerbredde og anslått potensiale internasjonalt.

Om prosjektet:
Northern Expo skal gjennom tre dager på Svalbard fortelle historier fra ulike steder med særpreg på Svalbard. I tillegg til konserter og artistmøter i Longyearbyen, skal de internasjonale gjestene tas med til den fraflyttede russiske bosetningen Pyramiden, hvor tiden har stått stille i 20 år.

– Prosjektet handler også om våre nordområder, og om uttrykkene som skapes med dette som fundament. Det er derfor viktig å vise frem kontrastene i natur og kultur som kan oppleves på Svalbard, sier Rasmussen i meldingen.

Det arrangeres også flere konserter i Longyearbyen kulturhus, som vil være åpne for publikum. Hele prosjektet skal også danne grunnlaget for en dokumentarfilm, og et filmteam vil være tilstede under Northern Expo. Filmen er tenkt inn i et videre promoarbeid for artistene.

Erfaringene arrangørene gjør seg fra årets utgave, vil ifølge Rasmussen danne grunnlag for mulige kommende Expoer i landsdelen.

Arrangørene:
Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) står i spissen for prosjektet. RYK består av de regionale sentrene for rytmisk musikk i Nord-Norge; Folkemusikk Nord, KOFOR Kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge og Nordnorsk Jazzsenter, og har kontorer i Bodø, Tromsø og Målselv. Nettverket skal bidra til kompetanseheving i musikkbransjen og økt synliggjøring av musikkregionen som helhet. Northern Expo-prosjektet er en storsatsning for nettverket som også skal bidra til utvikling av kulturnæring i Nord-Norge.

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev