Ingvild Pettersen Högberg og Brynjar Rasmussen på Svalbard (Foto: RYK)

Derfor inviteres internasjonal musikkbransje til tre dager på Svalbard

Er det egentlig vanskeligere å nå ut med musikk for nordnorske artister?

Kalender

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Kreativt Mandagsmøte

07/12/2020 Kl. 14.00

Vestland

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Tidligere i juni lanserte Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK) i samarbeid mellom Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge og Troms fylkeskommune prosjektet Northern Expo 2018. Her skal et utvalg nordnorske artister presenteres for internasjonal presse og bransje i løpet av tre dager på Svalbard.

Men hva er bakgrunnen for at det lages en et eget utstillingsvindu for musikere i Nord-Norge?

– Vi ønsker å utvikle musikkbransjen i Nord-Norge. Vi vil vise at det går an å få artister ut direkte herfra, uten omveien om Oslo eller Bergen, eller andre større byer sørpå. Det skal være mulig for artister å ha base i Nord-Norge å nå ut internasjonalt, sier koordinator Ingvild Pettersen Högberg i RYK.

– Er det vanskeligere å komme ut fra Nord-Norge?

– Avstander er alltid en utfordring, sier prosjektleder Brynjar Rasmussen, og utdyper:

– For oss er det viktig å minske avstanden så mye som mulig til det internasjonale markedet, ved å skape direkte kontakt og bygge opp et nettverk.

Kathrine Synnes Finnskog (Foto: Ilja C Hendel)

Som bransjefestival
Direktør Kathrine Synnes Finnskog i Music Norway tror på sin side at det ikke egentlig er noe vanskeligere å nå ut i verden fra nord enn andre steder i landet.

– Etter internett kan du nå hele verden fra der du sitter, sier Finnskog.

– Er det dermed unødvendig med denne type satsinger?

– Nei. Dette er et kjempefint initiativ og tiltak. Northern Expo handler like mye om å øke kompetansen lokalt på hvordan du henvender deg til resten av verden og forstå hvordan du øker etterspørselen og når publikum i ulike markeder. Flere lignende satsinger legger andre regionale møteplasser opp til, som på Vill Vil Vest i Bergen, på Sørveiv i Kristiansand, på Trondheim Calling og under by:Larm.

Finnskog anser dermed satsingen for å ha samme formål som disse bransjefestivalene.

– Et tiltak som dette skal jo stimulere de lokale bransjeaktørene og artistene til å etablere egne nettverk og orientere seg direkte fra der de sitter. Det har blitt en tydeligere forståelse for at du ikke trenger gå veien om Oslo og de store plateselskapene her , eller via de store forleggerne i Stockholm for å komme deg ut i verden.

– Men du trenger å vite hvordan og hvem du skal nå. Derfor tror jeg at man trenger slike møteplasser, selv om man jobber digitalt og globalt er de fysiske møtene veldig viktig.

Brynjar Rasmussen (Foto: )

Internasjonalt potensial
Artistene som skal delta i denne første Northern Expo er Violet Road, Ánnásuolo, Mørk, Julietnorth, Petter Carlsen og Kartellet. Disse er valgt ut av de respektive eierorganisasjonene i RYK; Nordnorsk Jazzsenter, Folkemusikk Nord og KOFOR Kompetansesenter for musikkbransjen i Nord-Norge.

– Det er artister som har bygd seg opp her hjemme, og som vi mener har internasjonalt potensial. De har i tillegg presentert en konkret to-års plan for hvordan de vil satse, og hvor de vil gjøre det, forteller Rasmussen.

Den rytmiske musikkbransjen i Nord-Norge jobber tett, på tvers av sjangre, og ifølge Rasmussen var det også i utvelgelsen et viktig poeng å få vist frem sjangerbredden i det rytmiske miljøet i nord.

– Har dere satt noen kriterier for hva som vil gjøre satsingen vellykket?

– Den vil være vellykket dersom møtene resulterer i noe konkret. Enten i form av avtaler, konserter eller videre samarbeid. Vi har vært nøye med hvem vi inviterer, for at det skal treffe med tanke på behovene til og ønskene for den enkelte artist.

– Hvorfor har dere valgt å legge satsingen til Svalbard?

– Det handler om å legge en helhetlig ramme rundt prosjektet som kler artistene godt. Svalbard er et ytterpunkt i nord, med store kontraster og fantastisk natur. Det gjør det kanskje også lettere å få den internasjonale bransjen til å komme dit, sier Högberg.

Ingvild Pettersen Högberg (Foto: )

Tenker langsiktig
Begge understreker at årets expo kun er starten på en mer langsiktig satsing.

– Vi skal ta med oss det beste fra de erfaringene vi gjør oss i år, og videreutvikle prosjektet. Tanken er at expoen skal ha nye arrangement annethvert år, lagt til ulike steder i landsdelen fra gang til gang, sier Högberg.

Invitasjoner er per i dag sendt til bransjefolk og presse i Skandinavia, Nord-Europa, Canada og USA.

Melde behov
I tillegg til de økonomiske partnerne, har RYK tatt kontakt med Music Norway i utvelgelsen av gjester til expoen. Finnskog forteller at de kan bistå bransjefestivaler på relevante internasjonale deltagere som kan bidra både faglig og som ønsker å etablere nye samarbeid med norske aktører.

På generelt grunnlag forteller hun videre at deres rådgiving baserer seg på mottakers behov.

– Vår kompetansedeling handler om å legge til rette for at det skal bli en så god match som mulig mellom de som kommer og de lokale arrangørenes behov. Det vil være ulike behov på ulike steder, alt etter sjanger og nivå. Det må fasilliteres i hvert enkelt tilfelle.

– Men for at vi kan legge godt til rette må de som skal arrangere en showcase gjerne melde inn sine behov til oss. Da får vi den kunnskap vi ønsker, sier Finnskog.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Prosjekt-/medlemsansvarlig

Musikkforleggerne

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Kulturskolelærer pianist/ pianolærer

Lillehammer kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev