© Wikimedia Commons

Etablerer stiftelsen Artica Svalbard

Stiftelsen, som etableres av Kulturdepartementet i samarbeide med Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge, skal legge til rette for kunst- og kulturvirksomhet på Svalbard.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kulturdepartementet etablerer sammen med Fritt Ord og Kulturnæringsstiftelsen Sparebank1 Nord-Norge den nye stiftelsen Artica Svalbard.
Stiftelsen Artica Svalbard skal ha flere formål:
– Bidra til å utvikle det norske kunst- og kulturfeltet ved at kunstnere innen alle sjangre kan skape og formidle kunst.
– Styrke den kulturelle og kreative næringen på Svalbard og generelt øke interessen for Svalbard som destinasjon
– Ha en internasjonal og arktisk orientering og gjennom offentlige arrangementer bidra til å fokusere på og diskutere nordområdenes betydning.
I Kulturdepartementets budsjett for 2017 er det foreslått 2,5 mill. kroner til satsingen – som skal sikre stiftelsens drift og administrasjon. I tillegg bidrar medstifterne Fritt ord og Kulturnæringsstiftelsen med tre mill. kroner hver over tre år til stiftelsens aktiviteter. Det samme gjør Sparebankstiftelsen DNB.
Styret for stiftelsen skal ved opprettelsen bestå av:
Jan-Frode Janson (f. 1969) fra Trondheim er utdannet økonom og har siden 2013 innehatt stillingen som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge.
A K (Anne Katrine) Dolven (f. 1953) er en flermedial kunstner bosatt i Lofoten som har stilt ut en rekke steder og vært innkjøpt til mange viktige institusjoner. Hun har bl.a. bidratt til utsmykking av kulturhuset Stormen i Bodø.
Marit Anne Hauan (f. 1955) er direktør ved Tromsø Museum. Hun er forsker ved Universitetet i Trømsø, og har publisert en rekke artikler samt en bok om gruveliv på Svalbard. Hauan har vært redaktør i flere tidsskrifter og for det Bragepris-belønnede tobindsverket Nordnorsk kulturhistorie.
Kjetil Trædal Thorsen (f. 1958) fra Karmøy er utdannet arkitekt og medgrunnlegger av arkitektkontoret Snøhetta.
Moa Björnson (f. 1985) er utdannet kaospilot og jobbet med kultur-næring, innovasjon og samfunnsutvikling i et nordisk perspektiv, siden 2015 i stillingen som utviklingssjef i Træna kommune, Nordland.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.