Cato Strøm, direktør, TONO (Foto: Jens Magnus, TonoNytt)

Microfon saksøker TONO for minst 10 millioner

Microfon AS har stevnet TONO for Oslo tingrett, med krav om erstatning og utbetaling av opptjent provisjon. Firmaet hevder at opphavsmenn til musikk som brukes i bedrifter hvert år taper betydelige beløp, bl.a. fordi TONO i følge Microfon forskjellsbehandler bedrifter og organisasjoner. – Vår oppfatning er at TONOs praksis med selektiv innkreving er et svik overfor opphavsmannen, sier styreleder John-Erik Sogn. – Norske opphavsmenn av musikkverk går årlig glipp av tresifrede millionbeløp hvert år som følge av praksisen, hevder han. TONO-direktør Cato Strøm mener på sin side at Microfon har «misbrukt TONOs navn», og at «kravet er fullstendig urealistisk».

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arvid Skancke-Knutsen

«Hvorfor skal Statoil ASA betale lovbestemt vederlag for musikkbruk, mens Bravida ASA og mange andre slipper? Fordi TONO har bestemt det. Forskjellsbehandlingen har medført betydelige tap av vederlag for TONOs eiere – opphavsmennene».

Denne kraftsalven stammer fra styreleder John-Erik Sogn i Microfon AS, som nå krever provisjonsgodtgjørelse for arbeidet de skal ha gjort for TONO.

Alt 20. april i år stevnet Microfon inn TONO for Oslo tingrett, bl.a. med krav om erstatning og utbetaling av allerede opptjent provisjon. Denne helgen fulgte Microfon opp med et krasst offentlig brev, der de nærmere spesifiserte en del av anklagene sine mot det norske vederlagsbyråret.

— Stevningen var siste utvei

Pressemeldingen er den foreløpig siste tilspissingen mellom Microfon AS og TONO. Microfon har i tre år arbeidet på kontrakt med TONO for å avdekke bruk av ventemusikk på telefon, musikk på arbeidsplass m.m. hvor det hos bruker/bedriften ikke er inngått avtale med eller betalt vederlag til TONO for bruk.

— Microfon har overfor TONO dokumentert at en mengde navngitte bedrifter og offentlige virksomheter ikke betaler. Til tross for dette har TONO i mange tilfeller unnlatt å sende faktura på vederlag – vederlag vi har kontraktsmessig rett på 50% av det første året. Vi har med andre ord gjort jobben vår uten å få betaling. Etter langvarige forhandlinger ser vi nå stevning av TONO som siste utvei, uttaler styreformann John-Erik Sogn i Microfon AS.

Microfon, som ligger på Tangen syd for Hamar, påberoper seg spisskompetanse på rådgivning innen vederlag for åndsverk. Kontrakten med TONO varte i følge Microfon i tre år, og gikk ut 31. desember 2005. Konflikten mellom TONO og Microfon ble tidligere i år avdekket av Dagbladet, etter at både NHO og flere jus-spesialister reagerte sterkt på dette brevet fra TONO og Microfon. Brevet gikk ut til 100 000 norske bedrifter, og ble av mange oppfattet som direkte truende i tonen.

TONO er den eneste organisasjonen i Norge som kan gi tillatelse til offentlig fremføring av musikk på rettighetshavernes vegne. Initiativet til den storstilte innkrevingsaksjonen kom fra Microfon-gründer Stein Morten Mortensen, som bl.a. uttalte at han var svært fornøyd med å ha fått TONO med på en generell «amnesti»-tanke, forutsatt av at fremtidige innbetalinger fant sted.

Etter at Dagbladet.no i en serie kritiske artikler avdekket nokså spesielle forhold ved saken, slik som at Microfon skulle motta halvparten av innkrevd beløp det første året avtalen var i kraft, ble det raskt brudd mellom TONO og Microfon. I tillegg hevdet TONO nå at Microfon hadde sendt det omstridte brevet ut uten deres godkjennelse, noe som i følge TONO-direktør Cato Strøm kunne kvalifisere til dokumentfalsk. TONOs eget utkast til det generelle kravbrevet kan leses på denne lenken.

I et nytt oppslag i Dagbladet ble Cato Strøm sitert på at marketingfirmaet Microfon AS hadde «misbrukt Tonos navn, og skadet vårt omdømme ved å henvende seg til TONOs kunder med et brev uten at innholdet er godkjent av oss». Han la også til at det ikke vare TONOs politikk «å kreve penger tilbake i tid fra nye kunder», og beklaget den skarpe tonen i deler av brevet.

— TONO driver med forskjellsbehandling, og holder tilbake provisjonen vår

I sitt foreløpig siste utspill i saken, hevder Microfon-ledelsen at de kan «dokumentere en TONO-praksis hvor interesseorganisasjoner som KS og Tannlegeforeningen har fremforhandlet gunstige avtaler på vegne av sine medlemmer»:

— Vår oppfatning er at TONOs praksis med selektiv innkreving er et svik overfor opphavsmannen. Norske opphavsmenn av musikkverk går årlig glipp av tresifrede millionbeløp hvert år som følge av praksisen, sier Sogn i dag.

Dette er i følge styreleder Sogn «kritikkverdig i dobbel forstand»:

— Regelverket tilsier at hver bedrift skal betale vederlag, slik at det ikke er nødvendig å gi noen slik rabatt. Samtidig forskjellsbehandles aktører som ikke har en interesseorganisasjon i ryggen. Mens tannleger får rabatt, må f.eks. frisører betale full pris. Det er helt urimelig, hevder Sogn.

Etter hva Ballade kjenner til, er TONO ikke særlig enig i Microfons fremstilling av særvilkår for enkelte foreninger og yrkesgrupper. Tidligere har TONO-direktør Cato Strøm sagt at stevningen fra Microfon «er helt ute av proporsjoner», og at kravet er «fullstendig urealistisk».

— Når det gjelder Tannlegeforeningen, fikk vi etter å ha kontaktet alle tannleger i Norge, beskjed av TONO at denne skulle vi holde oss unna, hevder Sogn overfor Ballade, og fortsetter:

— Dette fordi TONO selv hadde gitt Tannlegeforeningen utsettelse, uten å informere oss, og ville håndtere foreningen selv for å lage en rammeavtale. Dette har vi dokumentasjon på, uttaler Sogn.

— Denne episoden og flere lignende har medført at TONO suksesivt har topedert våre provisjonsmuligheter. Vi opplevde etter uttalige møter at TONO hele tiden skyver problemstillingen forran seg og holder tilbake vår rettmessige provisjon.

— En rekke andre bedrifter som har signert opplysningskjema som TONO bruker som grunnlag for å fakturere, har «sluppet» å betale. Opphavsmenn og Microfon har således gått glipp av store beløp, mener Sogn.

Hos TONO ønsker ledelsen i dag ikke å kommentere saken, siden den skal opp for retten. TONO har nå overlatt medie-rollen til sin advokat Harald Bjelke, som har kommentert den slik overfor Dagladet.no:

— Nå skal Tono gi tilsvar, der de blant annet skal gi til kjenne hvor meget de mener Microfon har krav på, hvis de har krav på noe som helst. Det er et naturlig utgangspunkt å ville komme til en minnelig løsning, men det avhenger også av motparten.

Broket fortid

En samleside om den pikante saken finner du her hos Dagbladet. Samme avis hadde tirsdag denne uke en svært kritisk spørsmålsrekke til både styreformann og daglig leder i Microfon, der de også går gjennom tidligere forretningsforhold de involverte i firmaet skal ha vært involvert i.

Microfon har lagt ut sin fremstilling av saken på denne hjemmesiden, der de også vil bringe til torgs nyheter i saken.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev