Kongelige Norske Marines Musikkorps, 1994

MFO inviterer Stortinget på korpskonsert

Ole Edvard Antonsen, Elisabeth «Bettan» Andreassen og Frode Thingnæs er solister når Forsvarets Stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps spiller på Eidsvolls plass 5. mai klokka 14:45. Det er forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) som inviterer Stortingets forsvarskomité, kulturkomité og utdanningskomité, samt stortingsrepresentantene fra Vestfold og Trøndelag til konsert . Bakgrunnen er Forsvarsdepartementets forslag om å legge ned de militære korpsene i Horten og Trondheim.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

På konserten vil Ole Edvard Antonsen, Elisabeth «Bettan» Andreassen og Frode Thingnæs være solister med Forsvarets Stabsmusikkorps og Kongelige Norske Marines Musikkorps under ledelse av major Lars Erik Gudim. Dagens konferansier er Andreas Lunnan. Bjerkestrand understreker at publikum er hjertelig velkommen til å overvære konserten.

Overfor utdanningskomitéen viser MFO til at Forsvarets Musikk er et viktig element i musikkutdanningen i Norge, og at en nedleggelse av ytterligere to korps – i tillegg til korpsene i Halden og Kristiansand som ble nedlagt ved utgangen av 2002 – vil få alvorlige følger for både utdanningsinstitusjonene og for rekrutteringen til det profesjonelle musikklivet i Norge.

I invitasjonsbrevet til forsvarskomitéen peker MFO på at Forsvarets Musikk de siste årene har gjennomgått en betydelig modernisering, men at det fortsatt er potensial for effektivisering. Publikumseksponeringen kan også bli bedre dersom de militære korpsene blir underlagt en annen styringsform i Forsvaret.

MFO foreslår bl.a. at ansvaret for Forsvarets Musikk flyttes fra Forsvarsstaben til et styre underlagt Forsvarsdepartementet. De mener styret bør besettes med tre medlemmer fra henholdsvis forsvarsdepartementet, kulturdepartementet og Forsvarets militære organisasjon, samt fire medlemmer med ulik bakgrunn fra norsk kultur- og næringsliv.

I MFOs brev til kulturkomitéen vises det til at både flertalls- og midretallsinnstillingene til Kulturmeldingen vektlegger de militære korpsenes betydning for musikklivet, og at de må sikres forsvarlig drift.

Både utdanningskomitéen og kulturkomitéen oppfordres av MFO til å ta saken opp med forsvarskomitéen, slik at det blir mulig å sikre videre drift både for Marinemusikken i Horten og for Forsvarets Musikk i Trøndelag.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev