Arnfinn Bjerkestrand (Foto: Ivar Kvaal/Kulturrådet)

Må komme fra feltet selv

Kulturrådet vil stimulere korfeltet, men et fullskala proffkor må finansieres over statsbudsjettet. For at det skal skje bør feltet samle seg, påpeker Arnfinn Bjerkestrand.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

MFO og NTO uttalte i begynnelsen av september om at de står sammen om å [link id=68432 title=»støtte Solistkoret «]fram mot profesjonelle vilkår. Den ryddige måten å etablere et proffkor på, er å starte fra grunnen av, [link id=68473 title=»sier Rune Bergmann «]i Norges Korforbund til Ballade i dag. Hva tenker virkemiddelapparatet?

— Jeg tror at den største utfordringa når det gjelder å få etablert profesjonelle kor i Norge er at noen i korfeltet da blir ”ute” og andre ”inne”, sier nestleder i Kulturrådet, Arnfinn Bjerkestrand.

Han mener det først og fremst er korfeltet sjøl som må ta de viktige avgjørelsene, men at det kan synes nærmest umulig for feltet å trekke i samme retning.

— Vi hadde et møte med feltet om et felles utspill overfor politikerne. Det var enighet langt inn i prosessen, men i siste omgang syntes det ikke mulig å komme til noen endelig konklusjon.

Han viser til at Kulturrådet har levert både høringsuttalelser og innstillinger om dette gjennom åra, men at det aldri har kommet til noen avgjørelse. Feltet er for splitta.

Må dekkes over statsbudsjettet
Bjerkestrand understreker at de i Kulturrådet ikke driver med politiske prosesser. Det de gjør der er å dele ut penger etter bestemte ordninger, og han påpeker at disse ordningene ikke kan ta opp i seg et fullskala, profesjonelt kor uten at det går utover noen. Det må dekkes over statsbudsjettet.

— Vi forvalter et bredt spekter av kor, og har ordninger for å utvikle disse, påpeker han.

For å supplere Ensemblestøtten som i 2013 ble mer spissa mot utvikling av kor i ulike regioner, fikk Regjeringa før sommeren på plass [link id=68284 title=»ei støtteordning «]der semiprofesjonelle kor kan søke prosjektstøtte.

— Det er gode kor over hele landet. Jeg ønsker meg at vi satte oss ned og så på hvor de ulike gode kormiljøene er, for så å utvikle disse. Det er dette vi kan gjøre innafor Kulturrådets tildelingsmodell. Men det krever betydelig mer ressurser enn vi nå har til disposisjon.

Utlyse stillinger
Skal det legges ressurser i fullskala, profesjonelle kor, mener Bjerkestrand at sangerstillingene og stillinga som musikalsk leder må utlyses nasjonalt og internasjonalt og det må være reell prøvesang og reell prøvedirigering, etter modell fra profesjonell ensembledrift på orkesterfronten.

Og som Kulturrådsmedlem mener han det må etableres korstillinger i hele landet.

— Det går an å tenke seg ulike modeller fra fast profesjonelt og fastlønna kor der sangertettheten og publikumstettheten er størst, til mindre mer prosjektbaserte ensembler.

Folkebevegelse
KrF erkjenner at korbevegelsen er den største folkebevegelsen etter idretten, og er av de partiene på Stortinget som virkelig vil satse på kor.

— Vi prioriterte i vårt alternative statsbudsjett for 2013 økte bevillinger til kor på mange nivåer, forteller Geir Arne Servan, politisk rådgiver for kulturpolitikk i Kristelig Folkeparti.


Geir Arne Servan

Partiet ønsker å styrke både bredde og topp i norsk korbevegelse, og Servan forteller at de har jobba for etablering av et proff-kor i mange år. Så dersom dette partiet fikk bestemme ville det bli økt satsing på dirigentutvikling, økte aktivitetsmidler til alle kor som forvaltes av Kulturrådet, økt ensemblestøtte – spesielt for kor på høyt nivå – og økt støtte til Solistkoret. Og altså etablering av et profesjonelt kor som må ha institusjonelle forutsetninger til å drive stabil kunstnerisk virksomhet på linje med de profesjonelle orkestrene.

— Der har vi pekt på NRK som en mulig base, og vi mener at et slikt kor må startes helt fra grunnen, ikke bygge på et eksisterende ensemble, sier Servan.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev