© Hans Jørgen Brun

Spiller ballen til Kulturrådet

INNLEGG: Kulturrådet ber korfeltet om å samle seg, men fordeler selv midler etter prinsipper som ikke prioriterer dagens profesjonelle korsatsing, skriver Håkon Matti Skrede og Simon Kirkbride i KorVest.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

På Ballade kunne vi 3. september lese i ”[link id=68432 title=»Sammen om Solistkoret»]” at NTO ved Trond Okkelmo og MFO ved Anders Hovind går sammen om å gi Det Norske Solistkor status som det profesjonelle koret man i Norge bør satse på. Så vidt vi forstår er imidlertid dette et soloutspill fra Okkelmo, som mener det er politisk taktisk å fronte ett kor, i stedet for flere. Bakgrunnen for saken er et brev til kulturministeren datert 7. juni, skrevet av NTO sammen med MFO. Her skriver de også ”samtidig bør bevilgningene til en videre utbygging av KorVest styrkes”.

Man kan spørre seg om politisk taktikkeri i det hele tatt bør danne grunnlaget for en seriøs debatt omkring den profesjonelle korsatsingen i Norge? MFO bør uansett fokusere på sine medlemmer og deres rettigheter. Samtidig som de bifaller en opptrappingsplan for Solistkoret på lønnsiden, burde de kanskje følge med på hvem som faktisk klarer å holde full musikertariff for sangere. MFO bør vite at i en profesjonell setting utøves ikke jobben på sangernes fritid, ei heller ubetalt. Sammen med en sangertariff som man kan leve med, bør dette være hovedmålet for MFO, som ikke bør falle for fristelsen å velge side i en sak som undergraver egne medlemmers interesser.

Siste nytt rett i innboksen: Ballades nyhetsmail

Spiller ballen til Kulturrådet
Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet skriver 2. oktober at [link id=68472 title=»korfeltet må samle seg»]. Når kormiljøet ikke kan enes om definisjonen på hva et profesjonelt kor er, sier det seg selv at en slik samling er vanskelig. Vi vil derfor sende ballen tilbake til Kulturrådet og etterlyse beslutningsvilje og bestemthet i kriterier for tildeling, og bruken av de tilgjengelige økonomiske ressurser.

Det er altfor mange uviktige parametere som er bestemmende for dagens bevilgninger fra Kulturrådet til korsektoren. Midlene spres ut over et bredt spekter av sjangere etter prinsipper som i høyeste grad er uklare og som i hvert fall ikke prioriterer dagens profesjonelle korsatsing. De profesjonelle korene kommer derfor ingen vei.

Bergen er Norges nest største by. Byen bør i kraft av verdiskapning og antall innbyggere sammenlignes med andre europeiske nr 2 byer. I England har man eksempelvis flyttet BBC Philharmonic til Manchester! Det er ingen grunn til at KorVests struktur og kompetanse ikke kan ivareta en nasjonal fulltids koroppgave. Tvert i mot er korets virksomhet i dag tuftet på profesjonell, fulltids korsatsing med nasjonale og internasjonale ambisjoner. Et sentralt virkemiddel her er deltidsansatte sangere med regulerte ansettelses- og lønnsforhold.


Simon Kirkbride, daglig leder i KorVest

Hva og hvem er egentlig KorVest?
KorVest er tett knyttet opp mot samarbeidspartnere i Vestlandsregionen. Bergen Nasjonale Opera og Bergen Filharmoniske Orkester er viktig støttespillere, begge avhengig av et profesjonelt sangmiljø. Betyr det at KorVest egentlig er et operakor som ikke makter å ivareta a cappella/ensembleverk på høyt nivå? Eller at KorVest bare er et symfonisk kor? Svaret er nei til begge spørsmål. Kjernen i KorVest er satt sammen slik at sangerne utfyller og matcher hverandre på en slik måte at de kan gjøre autonome produksjoner på lik linje med de aller beste internasjonale vokalensembler.

Hvorfor har ikke KorVest laget CD-innspillinger? Foreløpig er det umulig å prioritere dette p.g.a. økonomi. Og det er eneste årsaken. BFO planlegger i tiden fremover innspilling av flere store symfoniske korverk hvor KorVest er tiltenkt en sentral rolle.

Les også: [link id=68482 title=»Korhistorikken fra 1990-2013«]

Hva skjer når for eksempel sopranene blir for gamle? KorVest er foreløpig et lite kor som helt fra starten av er bygget opp med tanke på generasjonsskifter. Aldersspennet blant de åtte faste sangerne er 24 til 60 år. Stemmegruppene blir således ikke for gamle samtidig.

Hva skjer når dirigenten går av? Ingen fundamentale ting. Med en fornuftig finansiering av koret, vil ingen være uerstattelig. Hvem som helst kan ta over en konsert, eller dirigere produksjoner – så lenge kunstnerisk ledelse har den rette kompetansen. Denne posisjonen er for øvrig på åremål.

Les også: [link id=65840 title=»Drukner proffkorsaken i politikk?«]

KorVest er tuftet på ett mål: kvalitet. Gjennom audition med uhildet og internasjonalt sammensatt jury, sikres det at sangerne er de beste. Samme prosess må selvfølgelig kunstnerisk leder gjennomgå. Koret er en selvstendig enhet, men nært knyttet opp til (og økonomisk avhengig av), de store kulturinstitusjonene i Bergen. Dette er en samarbeidsmodell som også de andre store byene i Norge kanskje vil følge. Koret er medlem av Norges Korforbund og gjennom finansiering fra bl.a. Hordaland Fylkeskommune har de en fokusert og klar profil utad mot lokalsamfunnet (”Møt koret”, Skolekonserter, mentorkor for NK Ungdomskor og unge utøvere).

KorVests profil er bygget rundt en moderne tredeling:
1) A cappella og egne program
2) Opera og vokalsymfonisk
3) Samfunnsengasjerte prosjekter rettet mot barn, unge og amatørkor.

Dette er en retning som allerede nå har vist seg å fungere i praksis! For oss er det en irreversibel prosess som ble igangsatt under den såkalte profesjonaliseringsfloppen som ble evaluert i 2010.

Les også: [link id=64831 title=»Forsøksordninga er ein omveg«]

KorVest hadde 17.000 publikummere i 2012, i 2013 blir KorVest sett og hørt av enda flere. Når 2013 er over har KorVest hatt 42 opptredener. KorVest trenger 12 millioner kroner for å ha et kor på 18 sangere i 100% stilling, inkludert administrasjon og musikalsk ledelse og alle sosiale kostnader. Med en utvidet samarbeidsprofil kan koret medvirke i alle større produksjoner på lik linje med hvilket som helst radiokor i Europa, men med en betydelig større fleksibilitet enn mange andre kor.

Man har i 60 år hatt kor med profesjonelle frilanssangere i Oslo. Samtidig med et styrket frilansmiljø i Oslo, er det nå på tide å satse på et nasjonalt fulltidskor i Bergen. Sammen kan vi klare det allerede i 2014! Det krever imidlertid at vi slutter å motarbeide hverandre, men står sammen om en felles profesjonell korsatsing slik Bjerkestrand etterlyser og som NTO og MFO presiserte i sitt brev til kulturministeren 7. juni i år.

KorVest
Håkon Matti Skrede (styremedlem) og Simon Kirkbride (daglig leder)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev