Mie Berg Simonsen

Drukner proffkor-prosjektet i politikk?

Manglende avklaring av hva profesjonalisering av korfeltet innebærer og politisk overstyring har i følge en ny evaluering preget det treårige vokalmusikk-prosjektet.

Kalender

I 2009 fikk 9 ensembler ekstra tilskudd fra en pott på 3,5 millioner «forsøksmidler». Prosjektet, som ble administrert av Norsk kulturråd, skulle «fremskaffe kunnskap om og erfaringer med ulike strategier som kan bidra til en utvikling av korfeltet».
Tirsdag ble evalueringen av prosjektet lagt fram under et seminar som samlet representanter for hele bredden av kor-sektoren i kulturrådets lokaler i Oslo.
Mie Berg Simonsen la i sin vurdering av prosjektet ikke skjul på at det har lidd under avgjørende mangler. For det første fordi det har manglet en overordnet definisjon av hva profesjonalering er. Dette har, i følge evaluatoren, hindret forsøksprosjektet i å komme til noen «nærmere forståelse» av utfordringen.
Hun skriver i evalueringen at «de ni svært forskjellige kor og vokalensembler som har hatt forsøksmidler, har satt igang forskjellige slags tiltak som først og fremst bærer preg av korenes porfil og aktivitet i utgangspunktet, og av de mål og ambisjoner som de ulike korene hadde og har.» Under presentasjonen pekte hun på at prosjektet som en følge av dette (og annet) ikke kan sammenligne tiltak, og la til at forsøkene burde vært bedre spisset og at de burde ha pågått lenger.
Berg Simonsen fører diskusjonen om profesjonalisering av kor-feltet tilbake til begynnelsen av 1990-tallet og beskriver hvordan departementet midt i perioden grep direkte inn i kulturrådets arbeid og bidro til at hele prosjektet til slutt ble begrenset til en ettårig utvidelse av en støtteordning (ensemblestøtten).
Gjennomgangen peker på (s 35) at kulturrådet i 2007 først kontaktet Det Norske Solistkor i sitt arbeid med «nye modeller» for et profesjonelt kor og, når dette ikke lot seg realisere, gikk til KORK med tanke på å etablere et nytt kor (disse to modellene har også vært sentrale temaer i diskusosjonen om profesjonalisering).
«I juni 2008, da omtrent halvannet år av det som var foreslått som en treårig forsøksordning var tilbakelagt, overprøvde departementet det forslaget som Norsk kulturråd og arbeidsgruppen la frem, med henvisning til Stortingets intensjoner», skriver Berg Simonsen, og legger til at det i ettertid virker «påfallende at de reelle premissene for forsøksordningen ikke ble klarlagt i forkant av kontakten med Solistokoret og KORK, etter som det i første halvår 2007 var flere møter mellom Norsk kulturråd/arbeidsgruppen og departementet».
Når prosjektet endte opp som en midlertidig utvidelse av ensemblestøtten hevder Berg Simonsen at pengene som er gått med er bortkastet hvis de nå ikke videreføres.
Evalueringen «Profesjonalisering av kor» er tilgjengelig HER.
Simonsens oppskrift på en «reell prøveordning» er et 3-årig opplegg som ikke settes igang før målene er avklart og som kan «justeres underveis».

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kantor/ menighetsmusiker

Tønsberg kirkelige fellesråd

Generalsekretær

Den norske Forfatterforening

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev