Rikskonsertene blir Kulturtanken

Organisasjonens nye, fullstendige navn, blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

– Kulturtanken skal fortsette det gode arbeidet som er gjort i Rikskonsertene og i Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
Det nye navnet er del av endringene av DKS-ordningen som ble vedtatt i fjor høst. Rikskonsertene fikk da nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken for alle kunstuttrykk.
Prosessen med å gi navn til Rikskonsertene har strukket seg over tid, etter at Kulturdepartementet forkastet Rikskonsertenes første forslag, Kulturverket.
I dag ble det kjent at navnet på den nye organisasjonen blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.
– Dette er et navn vi er veldig glade for og som vi har et eierforhold til allerede, sier fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten.
Også det nye navnet er foreslått av Rikskonsertene og fikk altså gjennsomslag både i Kulturdepartementet og i Kunnskapsdepartementet.
I begrunnelsen for valget av navn heter det at «Kulturtanken rommer både kunst og utvikling, allmenndannelse og opplysning. ”Tanken” kan forstås som både ”beholder”, og som ”idé”, ”refleksjon”, ”assosiasjon”.

»
Rikskonsertene mener videre at navnet gir en tettere kobling mellom kunst og skole, som er en sentral oppgave for den nye virksomheten.
– Kulturtanken rommer alt vi skal drive med: Kunst og kultur for barn og unge, tanker og kunnskap om barn og unge som publikum, og å synliggjøre og utvikle Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken skal være en samlende aktør for kunnskapsutvikling og formidling av profesjonell kunst og kultur for barn og unge, sier Sekkelsten.
Også statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl er fornøyd med det nye navnet.
– Kunst og kultur er en sentral og naturlig del av skolen, både som en del av fagene og som en del av skolens utvidede danningsoppdrag. Det er spennende og viktig for oss fra utdanningssiden å være med på utvikling av Kulturtanken, sier hun i pressemeldingen.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev