Rikskonsertene blir Kulturtanken

Organisasjonens nye, fullstendige navn, blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.

Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

– Kulturtanken skal fortsette det gode arbeidet som er gjort i Rikskonsertene og i Den kulturelle skolesekken, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.
Det nye navnet er del av endringene av DKS-ordningen som ble vedtatt i fjor høst. Rikskonsertene fikk da nye oppgaver og ny styringsstruktur for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken for alle kunstuttrykk.
Prosessen med å gi navn til Rikskonsertene har strukket seg over tid, etter at Kulturdepartementet forkastet Rikskonsertenes første forslag, Kulturverket.
I dag ble det kjent at navnet på den nye organisasjonen blir Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.
– Dette er et navn vi er veldig glade for og som vi har et eierforhold til allerede, sier fungerende direktør i Rikskonsertene, Ådne Sekkelsten.
Også det nye navnet er foreslått av Rikskonsertene og fikk altså gjennsomslag både i Kulturdepartementet og i Kunnskapsdepartementet.
I begrunnelsen for valget av navn heter det at «Kulturtanken rommer både kunst og utvikling, allmenndannelse og opplysning. ”Tanken” kan forstås som både ”beholder”, og som ”idé”, ”refleksjon”, ”assosiasjon”.

»
Rikskonsertene mener videre at navnet gir en tettere kobling mellom kunst og skole, som er en sentral oppgave for den nye virksomheten.
– Kulturtanken rommer alt vi skal drive med: Kunst og kultur for barn og unge, tanker og kunnskap om barn og unge som publikum, og å synliggjøre og utvikle Den kulturelle skolesekken. Kulturtanken skal være en samlende aktør for kunnskapsutvikling og formidling av profesjonell kunst og kultur for barn og unge, sier Sekkelsten.
Også statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl er fornøyd med det nye navnet.
– Kunst og kultur er en sentral og naturlig del av skolen, både som en del av fagene og som en del av skolens utvidede danningsoppdrag. Det er spennende og viktig for oss fra utdanningssiden å være med på utvikling av Kulturtanken, sier hun i pressemeldingen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.