Illustrasjonsbilde (Foto: Arkiv)

Lister musikk mot betaling

Hvor mye ville du betalt for en plass i den ukentlige spillelista for ny, spennende musikk?

Kalender

Sommerpønsj

01/07/2022 Kl. 19:00

Oslo

Rockeklubben i Porsgrunn 30+2 år 20. august!

20/08/2022 Kl. 17:00

Vestfold og Telemark

Det kan være vanskelig å finne fram til musikken akkurat du liker i de forskjellige strømmetjenestene. Spillelistene oppsto i et forsøk på å gjøre jakten lettere. Tall fra flere strømmetjenester tyder på at listene er i ferd med å bli den viktigste plattform for lytting for millioner av brukere.
Det betyr ikke at det alltid er lett å skille mellom skitt og kanel, gode kuratorer og dårlige, automatisk- og menneske-kompilerte lukkede og åpne— og, ikke minst, ærlig sammensatte eller lister som krever betalt for plassering.

Mona Fimreite

Mona Fimreite (Foto: )


Mona Fimreite, som jobber med digital markedsføring hos digitaldistributøren Phonofile, har selv blitt tilbudt penger for å plassere musikk på lister hun kuraterer privat (under navnet @MonaFims i Spotify).
– Noe sånt ville jeg selvsagt aldri takket ja til, sier hun til Ballade.
– For min del handler dette ikke bare om integritet, men også om listenes kvalitet. Innholdet skal være basert på min personlige musikksmak, og ikke på at noen har betalt seg inn på listene.
– Det finnes flere aktører blant private spilleliste-kuratorer ute i verden som prøver å få betalt for å inkludere musikk i spillelister, påpeker Fimreite.
Et eksempel er Fiverr.com, en tjeneste der et utall frilansere tilbyr tjenester i alle tenkelige vrier og varianter, blant annet markedsføring av musikk (i tillegg til miksing, mastring, coverdesign, skriving av pressemeldinger osv.). På Fiverr er det ikke vanskelig å finne tilbud om spilleliste-plassering mot betaling.
Redder kreden festen?
Musikkmarkedsfører Emmanuel Zunz i det amerikanske firmaet ONErpm sa til Digital Music News i juni at det ikke er noen tvil om at fenomenet ”playola”, betaling for spillelisteplassering, er kommet for å bli. Men siden spillelistekuratorene, og ikke minst de store strømmetjenestene, er avhengig av troverdighet, tror han at playola (navnet er en parafrase over payola, betaling for radiospilling) kommer til å bli unntaket, og ikke regelen.
Zunz understreker også at seriøs markedsføring overfor spillelister er en jobb som det naturligvis koster penger å få gjort. Spørsmålet er om det du betaler for er plasseringen i selve lista, eller pitchingen overfor kurator/redaktøren som setter sammen lista. Landskapet er uoversiktlig, men Zunz er ikke bekymret for at anbefalingene strømmebrukerne får vil komme som resultat av korrupsjon.
– Lite å hente
Fimreite mener dessuten at det er svært lite å hente, for artister eller plateselskap, på å betale seg inn på spillelister.

Mange av disse listene har mange følgere, men det er ikke ensbetydende med at de har mange lyttere.

– Jeg råder alle til å holde seg langt unna slike tilbud. Det er lite som tyder på at man blir strømmet mer ved å være med på slike lister. Mange av disse listene har mange følgere, men det er ikke ensbetydende med at de har mange lyttere. Det at eieren av listen tar seg betalt for å plassere innhold gjør også at listene faller i kvalitet, noe som igjen gjør at de som hører på listene etterhvert faller fra.
Fimreite sier at markedsføring av musikk via spillelister har blitt viktigere og viktigere i løpet av de siste fem årene. De store internasjonale plateselskapene (Sony, Universal og Warner) startet tidlig sitt arbeid med spillelister, blant annet ved å etablere Filtr, Digster, Topsify, og har derfor fått et forsprang på mange av de uavhengige selskapene.
– Etter hvert har disse spillelistetjenestene utviklet seg til gode kanaler for plateselskapene når ny musikk skal ut på markedet.
Tar kontroll over listemarkedet
Også strømmetjenestene har kommet mer på banen. I løpet av de siste to årene har Spotify gjort endringer som innebærer at selskapet nå selv eier de største spillelistene. Spotify har ansatt egne redaktører i en rekke land, som administrerer og bygger tjenestens lister for forskjellige sjangre og “stemninger” (moods).
Spotify jobber dessuten aktivt for å avskaffe betalt spillelisteplassering, i den grad det er mulig å oppdage fenomenet.
Brukere av Spotify tilbys en ukentlig, algorimtestyrt spilleliste med nye låter, kalt Discover Weekly. I forrige uke kom også første utgave av en ny, ukentlig Spotify-liste med kun nyutgitte låter, kalt Release Radar (Eventuelle Spotifybrukere: Release Radar finnes under ”Discover”-fanen på åpningssiden). Fimreite registrerer at de brukergenererte listene parallelt har tapt terreng.
– Som en konsekvens av dette er ikke de brukergenererte spillelistene lenger så synlige som de var før. Derfor øker også behovet for å komme med på Spotifys egne spillelister.
Kunsten å pitche
Både plateselskaper og artister kan foreslå musikk til spillelistene, enten det er tjenestenes egne eller brukergenererte lister.
– Pitching av ny musikk inn mot musikktjenestenes spillelister skjer formelt via skjemaer som musikktjenestene har gjort tilgjengelig for plateselskaper og distributører, men det skjer også manuelt ved at plateselskaper og distributørene får presentere fremtidige prioritetsprosjekter for redaktørene i møter, sier Fimreite.
I tråd med spillelistenes økte betydning sørger Phonofile for at selskapets kunder til en hver tid selv kan sjekke hvilke spillelister musikken er plassert på. De kan også se hvor mange avspillinger disse listene genererer, slik at plateselskapene kan vurdere hvilke spillelister de bør fokusere på, blant annet ved å identifisere såkalte smaksdommere som kan være med å spre musikken til riktig målgruppe.
– Musikktjenestene analyserer allerede i dag hvor godt eller dårlig en låt gjør det i tjenestenes egne spillelister, sier Fimreite.
– Dersom et spor spilles mye eller blir lagret av brukerne, flyttes de over i større relevante Spotify-eide spillelister. Spor som presterer dårlig og har høy ”skip-rate” fjernes fra spillelistene.
Til tross for spillelistenes økende betydning understreker Fimreite at de bare utgjør ett av flere verktøy apparatet rundt en artist har til rådighet.
– Man får best resultat når man kombinerer effektiv pitching inn mot spillelister med andre markedsføringsaktiviteter online og offline, sier hun.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonsrådgiver

Norsk musikkråd

Administrasjonssjef

Norsk musikkråd

Virksomhetsleder ved Kulturskolen

Fredrikstad kommune

Gitarpedagog

Sør-Varanger kulturskole

Produsent

Nasjonal jazzscene

Vokalpedagog

Horten kulturskole

Daglig leder

Norske Kulturarrangører (NKA)

Kantor/organist

Østre Halsen menighet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev