Tone Østerdal fra NKA, Rhiannon Hovden Edwards fra Virke Kultur og Hans Ole Rian fra Creo (Foto: Ellen Lorenzen/Ilja C. Hendel/anamaria)

Koronakrisen: Bekymringsmelding om nye restriksjoner

Dypt bekymret over det som i praksis vil være en ny nedstenging av kunst- og kulturfeltet, skriver Virke, Creo og Norske Konsertarrangører i brev til myndighetene.

Kalender

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

05/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

08/08/2021 Kl. 19.00

Oslo

Regimentets Datter av Gaetano Donizetti

11/08/2021 Kl. 19.30

Viken

Sonia Loinsworth i Tomba Emmanuelle

19/08/2021 Kl. 18.00

Oslo

Saken er oppdatert onsdag 28. oktober kl. 17:13 med lenker til kildene organisasjonene har brukt i utformingen av brevet; Covid-19-forskriften, Rundskriv om kommunale smitteverntiltak og pressemeldingen fra regjeringen av 26. oktober angående nye nasjonale innstramminger. Lenkene finner du nederst i saken.

Brevet gikk til Helse- og omsorgsdepartementet 27. oktober, med kopi til Kulturdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og bærer tittelen «Alvorlige og unødvendige konsekvenser av justerte smittevernrestriksjoner». Brevet er signert forbundsleder Hans Ole Rian i kunstnerorganisasjonen Creo, daglig leder Tone Østerdal i interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører (NKA) og Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Hovedorganisasjonen Virke.

Noen arrangører forsøker mot alle odds å skape aktivitet, helt i tråd med hva regjeringen har oppfordret til – ja, som regjeringen til og med har rigget en egen stimuleringsordning for å få til å skje.

De tre organisasjonene presiserer at de har forståelse for den krevende situasjonen både politiske og helsefaglige myndigheter befinner seg i, og at det er behov for å innføre tiltak som kan bidra til å bremse smitteoppblomstringen, lokalt og nasjonalt. «Samtidig ser vi behov for å uttrykke dyp bekymring knyttet til det som i praksis vil være en ny nedstenging av kunst- og kulturfeltet,» skriver de, og fortsetter: «Store deler av kunst- og kulturfeltet er allerede stengt ned, og mange tusen er permitterte eller avhengige av statens økonomiske krisetiltak. Men noen arrangører forsøker mot alle odds å skape aktivitet, helt i tråd med hva regjeringen har oppfordret til – ja, som regjeringen til og med har rigget en egen stimuleringsordning for å få til å skje.»

Det er spesielt rådet om å forby arrangementer med mer enn 20 deltakere ved innendørs arrangementer uten fastmonterte seter («normalen» under pandemien er siden 15. juni 200 personer) organisasjonene anser som «nokså uforståelig», som de formulerer det:
Dersom dette innføres av kommunene vil det i praksis utelukke store deler av kulturfeltet fra å gjennomføre arrangementer i det hele tatt, fordi man ikke har fastmonterte seter. Det fremstår som et urimelig og unødvendig skille, når poenget er å sørge for at publikum sitter på faste sitteplasser, slik praksisen har vært i Oslo. Vi har ingen indikasjoner på at dette ikke har fungert, og Oslo kommune valgte da heller ikke å endre på dette kriteriet da de varslet sine nye innstramminger. Med bakgrunn i dette vil vi sterkt oppfordre til å differensiere tydeligere mellom hvilke arrangementer det eventuelt innføres nye restriksjoner mot, heller enn å sette krav til akkurat fastmonterte seter.

Organisasjonene peker også på at smitteutbrudd i svært liten grad er knyttet til kulturarrangementer under pandemien, og at profesjonelle arrangører i kunst- og kulturfeltet tvert i mot roses for måten de ivaretar smittevernet, fra publikum, kulturbransjen såvel som myndighetene.

Avsenderne av brevet oppfordrer derfor myndighetene til å la de profesjonelle arrangørene få opprettholde en publikumskapasitet på 200 personer dersom:

• Publikum sitter på faste, anviste plasser, der setene er vendt slik at ansikt vender i samme retning (mot scenen).

• Med faste plasser menes ikke nødvendigvis fysisk fastmonterte seter, men stoler, benker eller lignende som har en fast plassering i rommet, som ivaretar gjeldende avstandskrav, og som det ikke legges til rette for at publikum selv flytter på.

• Med anviste plasser menes det at hver person i publikum får anvist en plass som kan knyttes til kontaktinfo for billettkjøper/hver person. Dette skal legge til rette for at arrangør kan identifisere nærkontakter blant publikum (innenfor to meters avstand i minst 15 minutter), og slik kan bistå i målrettet smittesporing ved et eventuelt smittetilfelle.

Organisasjonene er også kritiske til konsekvensen av «seteparagrafen» i Covid-19-forskriften, som de mener fører til en unødvendig begrensing i hvor mange billetter konsert- og kulturhus kan selge til et arrangement siden den åpner for at personer i samme husstand uansett kan sette seg sammen:
Personer som sitter i fastmonterte seter skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Der det er fastmonterte seter bør arrangør kunne få selge husstandsbilletter med ett ledig sete mellom husstander og enkeltbilletter, mener organisasjonene.

Brevet ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet på kvelden tirsdag 27. oktober, og per onsdag formiddag 28. oktober hadde ikke avsenderne fått noen respons på det, får Ballade opplyst.

Kilder organisasjonene har brukt i utformingen av brevet er disse:
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Rundskriv om kommunale smitteverntiltak, revidert 28. oktober 2020. Vær OBS på at man her ikke bruker begrepet «fastmonterte seter» i omtalen av faste seter og anvist plassering. «Fastmontert» brukes kun i punktet som dreier seg om «utendørs arrangement som ikke er privat sammenkomst, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter».

Pressemelding fra regjeringen 26. oktober om nye nasjonale innstramminger.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev