Kulturfeltets rolle i klimakrisen – fra preik til praksis

Kultursektoren kan bidra med et positivt avtrykk, skriver Virke, som har invitert til bransjedugnad for en kartlegging av kultursektorens klimautslipp.

Kulturbransjen vil innføre koronasertifikat

– Konsekvensene av det som i realiteten er en ny nedstenging av kulturlivet er bekymringsfulle, og kan ikke lenger vurderes ut fra smittevern alene, skriver sentrale aktører i kulturbransjen i brev til myndighetene.

Koronakrisen: Bekymringsmelding om nye restriksjoner

Dypt bekymret over det som i praksis vil være en ny nedstenging av kunst- og kulturfeltet, skriver Virke, Creo og Norske Konsertarrangører i brev til myndighetene.

Koronakrisen: Forventer at regjeringen tar nødvendige grep

Creo, Virke og Norske konsertarrangører leverte i går et felles innspill til regjeringen om behov for tilpassede krisetiltak for kunst- og kultursektoren. Her svarer Creo på utdypende spørsmål fra Ballade.