Yngve Slettholm 2006

Kopinor med 151 millioner til norsk kultur i 2008

I årets siste utbetaling fra Kopinor ble 25 millioner kroner fordelt til norske opphavsmenn og utgivere. Dette bringer årets vederlag til norske rettighetshavere opp i 151 millioner kroner.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Mandag 15. desember sendte Kopinor 4. kvartals vederlagsmidler ut til norske organisasjoner for opphavsmenn og utgivere. Totalt har norske rettighetshavere i 2008 fått utbetalt 151,1 millioner kroner.

Midlene kommer fra kollektive avtaler om betaling for den kopieringen som skjer i skoler, høyere utdanning, forvaltning, menigheter og næringsliv. Betalingen sluses tilbake til opphavsmenn og utgivere og fordeler seg slik:

102,5 mill. kr til forfattere og bokforlag
22,3 mill. kr til presse
12,7 mill. kr til musikk
13,6 mill. kr til billedkunst, foto og design

I tillegg har Kopinor i 2008 utbetalt 38,4 millioner kroner til utenlandske rettighetshavere.

– Kopinor forvalter rettigheter til forleggere, forfattere, journalister, billedkunstnere og komponister, til sammen flere tusen rettighetshavere som vi inngår avtaler på vegne av, sier Kopinors administrerende direktør Yngve Slettholm i en pressemelding.

– Tallene fra årets utbetalinger demonstrerer vår rolle som en betydelig kulturaktør og hvordan et velfungerende økonomisk kretsløp virker.

– Deling gjennom kollektive avtaler bidrar til at ny kunnskap skapes og formidles. For eksempel sluser Kopinor vederlag for bruken av faglitterære tekster videre til forfatterne via Det faglitterære fond. Fondet har i år betalt ut stipender til 900 forfattere og oversettere. Prosjektstipendene bidrar til gode arbeidsbetingelser for forfattere som gir ut 250 norske fagbøker årlig.

– Kopinor arbeider nå for at alle avtaler blir oppdatert i takt med innføring av digital kopiering, nedlasting og spredning. I skolene kan man allerede fullt lovlig kopiere digitalt i medhold av kopieringsavtalene, sier Yngve Slettholm.

Det er Kopinor som melder dette.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev