Marte Thorsby, IFPI, 2004 (foto: Grette.no)

IFPI: VG-listetall skal fortsatt være hemmelige

IFPI har ingen planer om å endre det omdiskuterte hemmeligholdet av salgstallene som utgjør grunnlaget for VG-lista. Dette forteller IFPI-direktør Marte Thorsby til Ballade i dag. Thorsby avviser også at hitlistene kommer til å lages av noen andre enn bransjen selv: – Prinsipielt mener jeg vi er de beste til å lage VG-lista, sier Thorsby.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Knut Steen

Da Ballade snakket med FONO-direktør Larry Bringsjord tidligere i dag, kunne han fortelle at styringsorganene for VG-listene, som FONO nå er en del av, enda ikke hadde tatt stilling til det omdiskuterte hemmeligholdet av innrapporterte salgstall.

At bransjen setter sammen en hitlistene de selv tjener penger på, var tidligere år gjenstand for sterk kritikk fra blant andre Kringkastingsrådet. Men dette blir det ikke noen endring på, forteller IFPI-direktør Marte Thorsby. Hun er også langt klarere enn Bringsjord angående de hemmelige salgstallene:

Fortsatt hemmelighold
— Vi kommer ikke til å endre på den praksisen, grunnlaget for VG-lista vil fremdeles holdes hemmelig. Dette gjør vi for å hindre juks og manipulasjon, folk skal ikke vite hvor mye som skal til for å oppnå en bestemt plassering på listene. Tallende viser heller ikke det totale salget, bare de som rapporterer til oss.

Men dette er noe IFPI jobber med, i henhold til Thorsby:

— Siden rundene i januar, har vi sendt ut 200 brev til ulike musikkforhandlere, målet er at alle som selger musikk rapporter til oss.

— Vi har de beste forutsetningene
Hva med ansvaret for listene – IFPI har fått mye kritikk for å være bukken som passer havresekken – prinsipielt sett; hadde det ikke vært bedre å overlate ansvaret til noen utenfor bransjen?

— Prinsipielt mener jeg vi er de beste til å lage VG-lista, vi sitter tett på bransjen og har de beste forutsetningene for å oppdage og luke ut feil og manipulering.

En ting er at IFPI har tillit til at dere selv gjøe en god jobb, men hva med tvilen til de som ikke får innsyn i arbeidet dere gjør?

— Vi vet at lista vi lager er veldig bra, og vi er gode til å kvalitetssikre vårt eget arbeid.

To nye organer – fortsatt bransjekontroll
IFPI har i lengre tid varslet forandringer i regelverket til VG-lista – Ballade ba Thorsby løfte litt på sløret angående de viktigste endringene:

— Vi oppretter en ny kontrollkomité og et nytt sanksjonsorgan. Her har FONO blitt invitert til å delta, ta stikkprøver og hjelpe oss med kontroll og revisjon.

Etter hva Thorsby forteller kommer også disse organene til å bestå hovedsakelig av bransjefolk:

Kontrollkomiteen vil ha en representant fra IFPI, én fra VG og én fra FONO. I tillegg ønsker vi en representant fra utøverne – her er det naturlig å tenke i retning GramArt/MFO. Utvalget skal ledes av en uhildet revisor, forteller Thorsby.

Sanksjonsorganet, som skal gripe inn ved mistanker om brudd på reglene, skal bestå av to representanter fra IFPi og to fra FONO.

— Her vil vi ha inn en uhildet formann med juridisk kompetanse, sier Thorsby.

Stillinger

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev