anja-nylund-hagen-300 (Foto: Alf Tore Øksdal)

Fra universitetet til Kulturrådets analysegruppe

NY JOBB: Forsker Anja Nylund Hagen går til Kulturrådets nye analyseavdeling. Hun sier hun allerede er inspirert av å komme tettere på feltet hun forsker på.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Forsker Anja Nylund Hagen går fra stillinga som postdoktor med prosjekter om musikk og rettigheter ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO). Etter to dager i den nye stolen under direktør Kristin Danielsens ledelse – og i en helt ny avdeling for analyse – benytter Ballade anledninga til å gratulere/spørre:

– Gratulerer med ny jobb! Ferdig med universitetet! Hva ser du for deg at du kommer til å forske og/eller analysere på i Kulturrådet?
– Jeg ser på jobben i Kulturrådet som en mulighet til å få jobbe med problemstillinger i faget mitt fra en posisjon tettere på kulturfeltet og politikkutviklingen. Det passer meg godt. Jeg har alltid vært opptatt av at spørsmålene jeg stiller skal være relevante for aktørene i feltet. Jeg brenner for at forskning formidles bredt, også utenfor akademia. En slik tilnærming krever en viss nærhet til feltet og dialog på kryss og tvers, men gjør det mulig å avdekke kunnskapsbehov på tvers av bransjeaktører, forvaltnings-, og politikernivå.

Nylund Hagen har satt nasjonal dagsorden flere ganger det siste året – enten det handler om digitale konserter i koronaåret – eller om egen forskning om norsk musikk i det internasjonale markedet.

Les for eksempel Det store skillet mellom digitale tapere og vinnere

– Jeg er opptatt av å forstå hva som skal til for å skape et bærekraftig utgangpunkt for kulturen i Norge, både økonomisk, sosialt og miljømessig, blant annet sett i lys av klimakrisen, globalisering og teknologiutviklingen. For Kulturrådet vil det dessuten alltid være viktig å sikre de gode, kunnskapsbaserte argumentene for hvorfor kunst og kultur er så viktig i livene til folk og samfunnet vårt, både i hverdagsliv og krisetid. På et personlig plan vil jeg få utfordret det jeg kan ved å måtte tenke enda bredere og mer tverrfaglig om utfordringene i kulturfeltet, og bidra til mer anvendt kunnskap.

Hun er den siste av fem som utgjør den nye analyseavdelinga i Kulturrådet (KR) som skal styrke KR sin forskning og utdanning. Leder Renate Enemark Bergersen sier på nettsidene deres at hun vil løfte Kulturrådets rolle som kunnskapsprodusent og premissleverandør med denne satsinga.
– Min ambisjon er at vi skal tørre å ha tydelige meninger, og at disse skal være basert på et solid faglig fundament. Kunnskap må føre til handling for å ha verdi. Slik beskriver Enemark Bergersen de nye oppgavene hos Kulturrådet på Kulturrådet sine nettsider, som altså også blir Nylund Hagens nye oppgaver.

MUSEC-prosjektet hun kommer fra ved UiO ser på forskjellige sider av musikk, digitalisering, økonomi og opphavsrett.

– Du har nettopp presentert både egne, omfattende funn om norsk musikk i det digitale markedet – og du trekkes fram som ekspert når mediene lurer på noe om koronatilpassa turneer og strømming. Er alt MUSEC-relatert uttømt fra din side nå? Kommer det mer på tampen?
– Foruten et felles avslutningsseminar for prosjektet MUSEC på UiO i januar, har jeg litt mer i det personlige ermet! Empirien fra prosjektet er rik, og jeg føler både plikt og ansvar for informanter som har stilt opp og delt sine erfaringer. Uten dem hadde jeg ikke hatt noe forskningsgrunnlag i det hele tatt. Når det er sagt gir stikkordene musikk, digitalisering, økonomi og opphavsrett rom for flerfoldige, nye forskningsprosjekt. Utviklingen og behovet for å skjønne hva som skjer i feltet har ikke stoppet, for å si det sånn. 

– Kulturrådets nye analyseavdeling skal styrke dem, det vil si dere, i å ha tydelige meninger, og at disse skal være basert på et solid faglig fundament. Hvordan ser du på KRs rolle(r) for norsk musikkliv/-bransje?
Kulturrådet spiller en nøkkelrolle for kulturfeltets mange aktører og prosesser. Dette kommer til uttrykk på nye måter i kriseåret 2020 og understreker at kultur som kunnskapsfelt må tas på alvor. Krisen synliggjør hvordan Kulturrådet har betydning for livsgrunnlaget for de som lever av kunsten og for hvordan kunsten klarer seg som næringsvirksomhet. Kulturrådet er dermed viktig for livsgrunnlaget til kunsten selv. Det er inspirerende!

Staten: – Trenger kunnskap
Seinest tirsdag – i forbindelse med en annen sak – pekte Kulturdepartementet på behovet for kunnskap og analyse i forvaltninga av kulturstøtte i Norge. Da sa statssekretær Gunnhild Berge Stang uttalte dette til Ballade.no:
– Behovet for mer kunnskapsproduksjon er framhevet i en rekke utredninger og stortingsmeldinger, og et av hovedmålene for Kulturrådet er å utvikle nettopp den rollen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.