Alfons Karabuda Foto: Johan Olsson

Forbrukere og opphavere med felles front i EU

Dette er første gang gruppene samarbeider om å påvirke beslutningstakere i EU-Parlamentet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Onsdag denne uken arrangerte Author’s Grop og forbrukerorganisasjonen BEUC et felles seminar i EU-parlamentet. Målet med arrangementet var gjennom en felles plattform å vise forbrukenes og opphavspersonens sammenfallende interesser, også i en digital verden, melder SKAP.
– Det som er dårlig for forbrukerne er dårlig for opphavspersonene, og motsatt. Vi er ikke bare viktigst i næringskjeden vi er selve grunnlaget for den. Tar du bort dem som skaper musikken, eller lytteren, har du en næringskjede uten mening, sier Alfons Karabuda i SKAP til deres nettsider.
Karabuda fungerte som ordstyrer under seminaret, ettersom SKAP sitter med formannskapet i den europeiske organisasjonen for låtskrivere og komponister, ECSA.
– I mange år har forbrukere og opphavspersoner blitt fremstilt som to grupper med motstridende interesser. Dette er langt fra virkeligheten. De som skaper innhold og de som tar del i innholdet har samme interesse av en velfungerende lovgiving og transparent bransje, mener han.
Karabuda peker på at den fortegnede virkelighetsbeskrivelsen kommer av de endrede forutsetningene som digitaliseringen av kulturnæringene har gitt. Disse har medført spørsmål om tilgjengelighet, rett til informasjon og umoderne betalingsmodeller, som så har skapt en polarisering mellom gruppene.
Historisk samarbeid
Det ble under møtet understreket at samarbeidet er historisk. Til stede var i tillegg til representanter for forbrukere og opphavspersoner, EU-tjenestemenn, parlamentarikere og representanter for kulturelle og kreative næringer.
Det var i alt tre paneldiskusjoner under seminaret. En av debattene tematiserte alt fra remikser til, brukergenerert innhold og hvordan sistnevnte skal betraktes i forhold til opphavsretten.
Transparens for alle
En annen debatt stilte spørsmål rundt ytringsfrihet og rett til informasjon og kultur i den digitale verden tema. I det siste panelet handlet det om hvor forbrukernes penger tar veien i den digitale verdikjeden: og ifølge SKAP ble transparens etterlyst, både for forbrukere og opphavspersoner.
Det ble også vist til problematikken i konkurransen mellom lisensierte tjenester, dvs. slike som betaler opphavspersoner for bruk av deres verk, og senere lar tredjeparter laste opp ulisensiert materiale til tjenesten. Dette kan gjøres under Safe Harbour-unntakene i DMCA-lovgivingen.

Stillinger

Pianostemmer / pianotekniker

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK)

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev