Midtun Skoles Musikkorps på scenen under NM skolekorps janitsjar 2017 (Foto: NMF)

Flere korps men færre medlemmer

Det viser medlemsstatistikken til Norges Musikkorps Forbund.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Norges Musikkorps Forbunds (NMF) medlemsstatistikk for 2017 er klar. Den viser at det i løpet av året kom til 22 nye korps. Samtidig er medlemstallet gått ned fra 59084 til 58093. Noe som tilsvarer en nedgang på 1.7 prosent.

Endringene er i følge NMF ganske likt fordelt på alle aldersgrupper. Også geografisk er det ganske lik fordeling, bortsett fra Hordaland som har en økning på 120 medlemmer.

Av de nye korpsene er 15 av dem skolekorps.

– Vi hadde helst sett at vi kunne vist til en økning i antall medlemmer i jubileumsåret vårt, men det er positivt at vi har fått 22 nye korps inn i organisasjonen. Vi har knesatt i vår handlingsplan at vi skal styrke det enkelte medlemskorps, og vi skal gjøre alt vi kan for å styrke alle våre korps. Med våre mange tiltak, enten det er sommerkurs, dirigentsatsing eller andre møtearenaer, sammen med den blesten som Musikkorpsenes år bidrar til, har vi godt håp om at vi neste år skal se en økning også i medlemstallene, sier NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø, i en pressemelding.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev