God økonomi og flere medlemmer

Norges Musikkorpsforbund har på to år snudd store underskudd til millionoverskudd.

Kalender

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Roger Arve Vigulf og strykere

26/05/2024 Kl. 19

Vestfold og Telemark

Ensemble Ernst på Ridehuset

26/05/2024 Kl. 18.00

Oslo

Norges Musikkorpsforbund (NMF) organiser rundt 60 000 korpsmusikanter og er landets største frivillige kulturorganisasjon. I forkant av landsmøtet for to år siden kunne Ballade melde om et forbund med 3,2 millioner i minus. På årets møte 21.-22. april i år kan styret presentere helt andre resultater.
Les også: Store underskudd i NMF
– I 2014 mente daværende president i NMF, Suzette Paasche, at dere til tross for millionunderskudd likevel skulle komme i balanse i løpet av året: Hvordan gikk det med balansen i 2014?
– Det gikk veldig bra. Vi jobbet veldig godt i alle ledd. Målsettingen var å komme i balanse, og vi endte med et overskudd på 7 millioner kroner, sier president Rita Hirsum Lystad i NMF.

Rita Hirsum Lystad Foto: Privat


Veien til overskudd
Hun trekker frem to hovedårsaker til at forbundet snudde underskuddet til overskudd.
– Vi gjorde en realistisk budsjettering og gjennomførte en stram økonomistyring. Det har vært jobbet rimelig hardt med forbedring av rutiner og internkontroll.
– I tillegg arrangerte vi i 2014 Landsfestival i Trondheim som bidro til inntekter. Det har også vært mer aktivitet, med gode arrangementer, i hele organisasjonen.
– Hvilke konkrete grep gjorde dere, og virket noen av grepene bedre enn andre?

– Jeg tror ikke vi gjorde noe som ikke virket. Det har vi i hvert fall ikke fokusert noe på. Det vesentlige her er de to punktene jeg har nevnt; en realistisk og stram økonomistyring. Og så handler det om å drive med det en skal drive med.
– Det er ingen tvil om at grep i 2013, der vi dessverre måtte gå til oppsigelser, har hatt betydning. Dette var før min tid, så jeg kan ikke si så mye mer om det. Men vi har jobbet hardt i hele organisasjonen for å få til en bedre samhandling, og det har som nevnt vært jobbet bra med arrangementer.
Handlingsplan
Ved landsmøtet i 2014 ble det lagt en handlingsplan som gjelder ut 2018. I fremleggingen av planen heter det: «Hovedmålet i handlingsplanen ble vedtatt å være at NMF skal styrke det enkelte medlemskorps, og alle tiltak i NMF skulle bygge opp under hovedmålet med utgangspunkt i følgende kjerneområder:
• Kompetanseutvikling: NMF skal være en leverandør av kompetansehevende tiltak som bidrar til større faglig fokus og utvikling i det enkelte korps.
• Rammevilkår: NMF skal bidra til at alle korps har et tilfredsstillende opplæringstilbud lokalt.
• Medlemsservice: NMF skal ha medlemsservice som bidrar til effektiv og god korpsdrift, og sikrer godt faglig fokus for korpset.»
Lystad mener at planen har vært fulgt godt opp i alle organisasjonsledd, og at føringene her har bidratt til de positive endringene.

I en så stor og geografisk spredd organisasjon som vår er det viktig at ikke alt foregår på nasjonalt nivå.

– Vi har opplevd god samhandling, og ser at alle jobber mot samme mål. I en så stor og geografisk spredd organisasjon som vår er det viktig at ikke alt foregår på nasjonalt nivå. Mye av arbeidet gjøres på regionalt nivå, i tillegg treffes tillitsvalgte på egne arenaer, sier hun.
– Underskuddet i 2013 ble forklart blant annet med nettopp omorganiseringen til regionalt nivå. Har dere gjort noen grep for å forhindre at dette vil gjenta seg?
– Nei. Ikke utover det arbeidet vi gjør hele tiden for å gjøre forbundet til en sammensveiset organisasjon. Historikken kjenner jeg ellers ikke så godt, men jeg synes det er viktig å gi ros til både ansatte og tillitsvalgte som står på og jobber jevnt og trutt for å få til arrangementer og andre ting som skjer.
4 millioner
Regnskapet for 2015 vedtatt. Det vil skje på landsmøtet. Det som imidlertid allerede er klart er at forbundet nå kan vise til et driftsresultat på 4 millioner kroner.
– Vi har gjort en ekstraordinær nedskriving av vår digitale medlemsdatabase «Korpsdrift» med to millioner kroner. Overskuddet blir dermed på to millioner kroner. Det er hyggelige tall å legge frem for landsmøtedeltakerne, sier en fornøyd Lystad.
Medlemsvekst
Like gledelig som en bedret økonomi finner hun tallene for rekruttering. Etter flere år med jevn nedgang i medlemsmassen snudde trenden i 2015. NMF fikk 812 flere medlemmer i fjor.
– Hva er årsaken til veksten?

– Vi har et eget utviklingsprogram, Born to play, som handler om spilleglede. Programmet er ment som et tiltak ute i det enkelte korps, blant annet for å rekruttere bedre. Vi har arbeidet for at lokalsamfunn skal få øynene opp for godene ved å ha et korps og drevet aktiv markedsføring i sosiale medier. Dermed har vi blitt mer synlige.
– Vi har ikke noen entydige forklaringer på akkurat hvorfor vi nå ser en slik gledelig oppgang. Men vi har tro på at summen av tiltakene har virket positivt.
Lys fremtid
Lystad ser lyst på fremtiden til musikkorpsforbundet. Og hun gleder seg til å komme til landsmøtet der altså hele det friskmeldte regnskapet skal legges frem. I tillegg kommer medlemmenes gode resultater i internasjonale konkurranser. Senest i påsken ble det medaljer i EM i drill.
– Vi har all grunn til å være stolte av korpsbevegelsen i Norge, avslutter en optimistisk leder.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.