Fra Perkapella klubbkveld. Foto: Perkapella.

Festivalmatematikk

Til helgen går startskuddet for den elektroniske musikkfestivalen Perkapella. Den fyller et tomrom etter at Numusic er lagt på is.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

I november erklærte Stavanger Aftenblad at det var slutt for den elektroniske musikkfestivalen i byen, Numusic. Det vil si, Numusic-gründer, Martyn Reed avlyste festivalen for 2015, begrunnet i behov for en kunstnerisk tenkepause, lavere besøkstall i 2014 enn året før, men viktigst: Manglende midler til administrasjon mellom november og mars.
– Tradisjonelt ansetter festivalen en festivalleder på deltid med en korttidskontrakt på seks måneder. I fjor forsøkte vi å finansiere denne stillingen som en fulltidsstilling. Dessverre tillot ikke våre tilskudd dette, utdyper Martyn Reed på e-post til Ballade.
Numusic hadde nettopp feiret 15 år i Stavanger, men i november 2014 måtte Tarjei Nygård gå fra stillingen han da hadde som daglig leder for festivalen.
I januar gav Nygård uttrykk for at han ønsket å ta festivalen videre fordi han hadde tro på at det var midler nok til gjennomføring. Styret fant imidlertid ikke grunnlag for å fortsette og endte med å legge festivalen på is, men beholde navnet i fall det skulle bli aktuelt å gjenopplive Numusic.
Noe annet enn Numusic
Da besluttet Nygård og koordinator for 2014-festivalen Kristine Pollestad, å starte Perkapella, en ny elektronisk musikkfestival.
– Vi syns det var synd for Stavanger at det ikke var noen slik musikkfestival her, sier Nygård.
­
– Den elektroniske musikkscenen er avhengig av steder man kan utfolde seg, og sånn sett var Numusic en viktig arena. Å ha en arena er et overordnet grunnlag for å starte Perkapella.
I festivalens pressemelding erklærer de at mantraet er «å aldri gjenta oss selv og å alltid overraske […] Perkapella har blitt et konsept for opplevelse med musikk i fokus». Den fyller et tomrom etter Numusic, står det videre. Festivalen er lagt til begynnelsen av september, i tidsrommet Numusic har pleid å være.
– Det passet inn i Stavangers kulturkalender. Samtidig passet det for stedene hvor vi skal holde festivalen, forteller Nygård.
– Jeg er ikke redd for at vi skal fremstå som en dårlig kopi. Vi vil være noe annet enn Numusic, fortsetter han.
Klubbkvelder
Med Nygård i rollen som kunstnerisk leder, og Pollestad som administrativ leder, har de allerede testet ut Perkapella-musklene med tre utsolgte klubbkvelder i Stavanger. Tou Scene er arenaen der også Numusic pleide å ha sitt hjem. Rickard Borgström, daglig og kunstnerisk leder ved Tou, forteller at de har gitt samme vilkår til Perkapella som til Numusic:
– Vi står for lokalet, det tekniske, personale og markedsføring av arrangementet i våre kanaler.
Borgström legger til at de ser Tou Scene som en naturlig arena for utviklingen av Perkapella.

Tarjei Nygård foran årets Perkapella-plakat. Foto: privat. (Foto: )


– Numusics styrke har vært en historisk forståelse, mens Perkapella opererer i en annen forgrening av det elektronisk feltet, som man kan si er sterkt inspirert av det post-digitale. Dette perspektivet er interessant, og det supplerer godt vårt eget klubbprogram Electro Motives, som Espen Yung Svendsen utvikler for oss, forteller Tou-lederen.
Fordeling av midler
Selv om Nygård og Pollestad har ambisjoner om at Perkapella skal vokse, er de fornøyde slik støtten ser ut nå.
– Vi er støttet med 200 000 fra Kulturrådet, 100 000 fra Stavanger kommune og 40 000 fra Fylkeskommunen. Det er ganske bra, syns vi, sier festivallederen.
Til sammenligning fikk Numusic 600 000 fra Stavanger kommune i 2014, 850 000 fra Kulturrådet og 80 000 fra Fylkeskommunen. Sistnevnte var en fireårig støtte, men Fylkeskommunen opplyser om at årets tildeling er frosset. Seniorrådgiver i Kulturrådets musikkseksjon, Per Einar Brænden, forteller at tildelingen til Perkapella dels henger sammen med at Numusic ble lagt på is.
– I sin vurdering ser fagutvalget at Perkapella kan bidra til å fylle den elektroniske musikkfestival-nisjen på en hensiktsmessig måte, forteller Brænden.
– Reed har avlyst festivalen i 2015 fordi han mener den fikk for lite tilskudd. Hvordan vil du plassere Numusic sammenliknet med andre festivaler på Kulturrådets ordning?
– Jeg vil si at 850 000 er et høyt tilskudd sammenlignet med et flertall av de festivalene som får tilskudd fra ordningen, svarer Brænden.
– Vi ser hele byen under ett og tenker gjennom hva vi har av festivaler, forteller Stein Andreassen, Rådgiver i kulturavdelingen i Stavanger kommune. Han har vært med og bevilget midler til årets Perkapella festival.
– Perkapella er innstilt som erstatning for Numusic som ikke søkte i år. Vi hadde lyst til å ha en elektronikaorientert festival, derfor var vi positive til den.
– Men hva skjer i 2016, om Numusic velger å komme tilbake?
– Dersom Numusic og Perkapella begge søker tilskudd for 2016, så vil de hovedsakelig vurderes ut fra innholdet i den aktuelle søknaden, forteller Brænden i Kulturrådet.
– Men de vurderes også ut fra prioritering innenfor en begrenset pengeavsetning. Det totale støttebehovet skissert i alle innkomne søknader overskrider som regel langt de midlene som er til rådighet for gjeldende år.
Rådgiveren understreker også at det er et mangfold av øvrige hensyn som legges til grunn for vedtakene. Blant dem er vurderinger av kunstnerisk profil, evne til nytenking, og festivalens betydning i egen region.
I Stavanger kommune forteller Andreassen at årsaken til at Perkapella støttes med kr 100 000 til årets festival, mens Numusic ble bevilget 600 000 året før, er at den nye festivalen må vise gjennomføringsevne.
– De har vært involvert i Numusic, men ikke tidligere hatt totalt arrangementsansvar. Det tar tid å komme inn i kommunens ordninger, og når det er snakk om så store beløp, må de ha bevist litte grann.
Martyn Reed. Foto: privat.

Martyn Reed. Foto: privat. (Foto: )


Hvorfor legge ned?
Både Nygård og Reed mener det er liv laga med en elektronisk festival i Stavanger.
– Det har vært en elektronisk festival her i 15 år, så det opplagte svaret er ja, svarer Reed på spørsmålet.
Like fullt er økonomien blitt for utfordrende, mener Reed, og viser til at nedgangen i billettsalget i 2014 var forventet.
– De reflekterte kuttene vi måtte gjøre i programbudsjettet vårt for 2014. Vi prøvde å kutte mye på utgifter, samt på de internasjonale headlinerne.
Ifølge Reed ble altså oppgaven de hadde tatt på seg, og de kunstneriske ambisjonene for vanskelige å gjennomføre med midlene de hadde.
– Festivalen og programmet hadde alltid et narrativ og en agenda utover å ”booke band og DJs”, forteller han.
– Å linke pionerkomponister slik som Stockhausen og Pierre Henry med alle fra Kool Herc til Lasse Marhaug – for så å selge det til et generelt publikum i en relativ liten by, krever mye tid og krefter.
Ifølge Reed vokste utgiftene i takt med festivalen.
– Administrasjonen ble doblet, sponsorer måtte dras inn, ledelsen og utgifter vokste, og plutselig eksploderte kommersielle elektroniske musikkfestivaler over hele verden, sier Reed.
– Den eneste levedyktige måten å drive festival på virket å være å booke kommersielle artister som headlinere og satse på bedriftssponsorer. Hvem programmerer nå? Coca Cola og Statoil eller festivalsjefen, spør Numusic-sjefen retorisk.

– Den eneste levedyktige måten å drive festival på virket å være å booke kommersielle artister som headlinere og satse på bedriftssponsorer, sier Reed.

– Det finnes festivaler som hadde drømt om 1,53 millioner i statlige midler. Hvorfor kan ikke Numusic gjennomføres?

– Vi gir nesten en tredjedel av midlene tilbake gjennom utenlandsk artistskatt, arbeidsgiveravgift, TONO, feriepenger og skatt. Legg til lønninger, leie, teknikk, hoteller, flybilletter, og du står i gjeld før du engang tenker på å betale. Utgiftene våre ble for høye, svarer Reed.
For å få høy nok inntjening til å gjennomføre det han ønsker at Numusic skal være, mener Reed at det er behov for en kontor- og festivalleder på heltid som jobber for å innhente resten av midlene som trengs. Han mener løsningen ligger i at det offentlige gir festivalen faste driftsmidler.
– Vi har lobbet for driftsmidler i mange år uten suksess. Den eneste veien jeg ser fremover er enten å gi skattelette til små bedrifter i kultursektoren, eller å gi dem et permanent beløp med driftspenger.
Sysselsatt i Ekko
Hos den elektroniske musikkfestivalen Ekko i Bergen har man nylig utvidet administrasjonen, med en produsent i tillegg til festivalsjef Asle Bakke Brodin. Det er de fire organisasjonene Østre, Ekko, Borealis og Lydgalleriet som har gått sammen om å ansette Admir Korjenic, og 25 % av tiden hans blir brukt hos Ekko.
– Vi har alltid hatt med prosjektmedarbeidere for å avvikle festivalen, forteller Brodin.
– Det er ikke mye vi har hatt råd til å lønne folk i disse posisjonene, derfor er vi glad for at vi nå har ordentlige betingelser. Det gjør også at den kompetente prosjektansatte ikke forsvinner til større aktører.
Brodin forteller at det tok mange år med frivillig jobbing fra festivalen startet i 2003 og til de fikk bygget en fornuftig finansiering. Ifølge ham kan man kun drive en festival på frivillig basis i noen få år.
– Dersom man skal ha kvalitative og gode kulturuttrykk må det også være en sysselsetting her, sier han.
Foruten å fungere som festival er Ekko deleier og helårsarrangør med månedlige konsepter på blant annet Østre – en arena for lydkunst.
I dag mottar Ekko midler som helårs- og festivalarrangør fra Kulturrådet, fra fylkeskommune og kommune, til sammen har festivalen 1 200 000 i driftsstøtte. Brodin berømmer særlig det tette samarbeidet med Bergen kommune.
– Noen av midlene fra dem er øremerket kunstnerisk innhold, resten er driftsstøtte. Midlene utgjør en viktig ryggrad i hva vi trenger for å holde organisasjonen oppe.
Festivalen i Bergen har tidligere hatt tette samarbeid med Numusic, og ser for seg at dette også vil være tilfellet med Perkapella. Brodin forteller at de her har vært inne som «støttespillere og samtalepartner». I tillegg tar noen av Perkapella-artistene turen til Bergen for å spille der i regi Ekko samme helg. 

Fra Perkapella klubbkveld. Foto: John Rodger

Fra Perkapella klubbkveld. Foto: John Rodger. (Foto: )


Perkapella-penger
Hos Perkapella er det enda ingen fast ansatte.
– Ingen har tatt ut lønn. Nå legger vi alle pengene i det kunstneriske, forteller Nygård.
– Hvis det går bra med festivalen dette året, ønsker vi å ansette en daglig leder i en 50% stilling til neste år. Vi bygger festivalen etter hvor mye penger vi får.
Men han legger ikke skjul på at de søkte om mer tilskudd enn de fikk tildelt.
– Hadde vi fått mer kunne vi ha gjort enda mer, men vi prøver å vokse i riktig tempo. På sikt er det et mål at Perkapella skal kunne bli en organisasjon som skal kunne jobbe med å utvikle musikk i Stavanger og Rogaland, sier Nygård.
Samling i fremtiden
 Er det aktuelt for Numusic å komme tilbake?

– Numusic har et utrolig stort nasjonalt og internasjonalt nettverk av artister, DJs, produsenter, utøvere og crew, en lojal fanbase og mer enn nok ideer, svarer Reed.
– Hvordan disse kommer sammen i fremtiden er jeg ikke sikker på.
For Numusic blir det videre spørsmålet om man kan lage en slankere festival, med de midlene man har og uten driftsmidler. For Perkapella vil det også være betimelig å spørre hva skjer dersom Numusic velger å komme tilbake til neste år.
Men i øyeblikket er Nygård optimistisk. På torsdag går startskuddet for Perkapella, på Stavanger Kunstmuseum med M. Geddes Gengras og hans modulære synthesizere.
– Denne uka er utrolig spennende. Kommer det ikke folk, ok greit, da er det ikke vits å holde på. Men jeg er ganske sikker på at det gjør det, avslutter han.
 
Kilder:
Slutt for Numusic, Stavanger Aftenblad, 5.11.2014
Ny festival for elektronisk musikk i Stavanger, Stavanger Aftenblad, 23.01.2014
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.