Svarte Greiner og Thor Olav Fjellhøi

Etterlyser fakta

– Det var naudsynt å auke arrangørstøtta, men å ta midlar frå Rikskonsertane var ingen god idé, seier Thor Olav Fjellhøi frå Norsk Kulturhusnettverk.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Kampenjazz: Braid

20/09/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I det nye statsbudsjettet vart arrangørstøtteordninga auka med 5 millionar. 3 av desse er omdisponerte frå Rikskonsertane si offentlege konsertverksemd.
Overraska
Kulturdepartementet har teke initiativ til ein gjennomgang av Rikskonsertane si rolle. At midlane vart omdisponerte i forkant av denne, meiner Thor Olav Fjellhøi, dagleg leiar i Norsk Kulturhusnettverk, seier sitt.
— Det overraskar meg at dette kuttet er gjennomført. Med tanke på at det er varsla ein prosess som skal gå gjennom Rikskonsertane si verksemd, er det rart at kuttet vert gjort i forkant av denne. Når det kjem til arrangørstøtta var det naudsynt med ei auking, men det var ingen god idé å ta midlane frå Rikskonsertane. Eg vil seie at dette kuttet sender eit ganske sterkt signal. Om ikkje skjebnen til Rikskonsertane er avgjort allereie, så er det i alle høve varsla endringar.
— Kva forventingar har du til den varsla gjennomgangen?
No ynskjer eg fakta på bordet. Så langt har dette vore ei mangelvare.
Konsekvens for mangfaldet?
Fjellhøi kan fortelje at 80 % av Rikskonsertane sine arrangement går føre seg i kulturhus. I tillegg til å fylle kulturarenaer landet rundt med innhald, bidreg dette også til å skape sjangermangfald. Minka midlar til Rikskonsertane kan difor by på konsekvensar for Norsk Kulturhusnettverk.
— Dei ulike kulturhusa er ulikt organisert, og dermed avhengige av ulike ting. Nokre stadar er det arrangørar som fyller dei med innhald, andre stadar er det Rikskonsertane. Fakta er likevel at 80 % av Rikskonsertane sine offentlege konsertar forgår i kulturhus. Om det vert kutta for mykje i midlane, vil konsekvensen vere at vi ikkje får tilgang til dei landsdekkjande og sjangeroverskridande arrangementa rikskonsertane tek på seg å formidle.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev