Rikskonsertens offentlige konsertvirksomhet avgrenses

I budsjettet for 2011 omdisponerer regjeringen tre millioner kroner fra Rikskonsertene til arrangørstøtteordningen. Den ordningen fordeles av Norsk kulturråd.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

På bakgrunn av rapporten ”Nye tider – nye takter? En gjennomgang av Rikskonsertene” fra august 2009, utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), foreslår regjeringen å avgrense Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet.
Dette begrunnes med at Rikskonsertene i større grad skal konsentreres om tilbudet som ikke dekkes av andre konsertarrangører.
[link id=65645 title=»Les tidligere saker om DIFI-rapporten og Rikskonsertene her.»]
Tre millioner kroner skal omdisponeres fra Rikskonsertene til tilskuddsordningen for arrangører under Norsk kulturfond, som fordeles av Norsk kulturråd under post 55.
”Ansvaret for programmeringen av offentlige konserter blir dermed i større grad desentralisert, ved at midlene kanaliseres direkte til konsertarrangører. Det vil bli igangsatt en prosess i dialog med Rikskonsertene med sikte på å avklare Rikskonsertenes framtidige rolle som produsent og leverandør av offentlige konserter, herunder også Rikskonsertenes rolle som festivalarrangør.” heter det i budsjettet for 2011.
Les kulturbudsjettet for 2011 på denne linken.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev