© Morten Eik

– Får store konsekvenser

I Dagsavisen i dag kritiserer Åse Kleveland Kulturdepartementet for budsjettkutt og manglende oppfølging. Anniken Huitfeldt vil tilpasse Rikskonsertene til vår tid.

Kalender

Crashkurs i Symfonisk Lytting

21/09/2020 Kl. 18.00

Vestland

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I Kulturbudsjettet for 2011, som ble offentliggjort i oktober, [link id=66257 title=»overførte Kulturdepartementet»] tre millioner kroner fra Rikskonsertene til Arrangørstøtteordningen som ligger under Norsk kulturråd.
I Dagsavisen i dag sier Åse Kleveland, Rikskonsertenes direktør, at dette kuttet i realiteten betyr et kutt på fire millioner kroner, fordi Rikskonsertene også blir pålagt å øke inntektene med én million kroner.
— Når den totale rammen for Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet er 24 millioner kroner, vil dette få store konsekvenser.
Usikker på prosess
Kleveland mener at Oslo World Music Festival, som ble avsluttet søndag, er en av virksomhetene til Rikskonsertene som kan bli rammet.
I budsjettet for 2011 heter det at “det vil bli igangsatt en prosess i dialog med Rikskonsertene med sikte på å avklare Rikskonsertenes rolle som produsent og leverandør av offentlige konserter; herunder også Rikskonsertenes rolle som festivalarrangør.”
— Vi vet ikke hva denne prosessen vil innebære. I snart et år har vi ventet på å få presentere vår virksomhet og diskutere oppfølgingen av utredningen med politisk ledelse. Det er dypt problematisk at departementet ennå ikke har funnet tid til den oppfølging som har blitt lovet oss. Vi har bedt om et omgående møte med departementet for å få avklart hva de mener om dette, sier Kleveland til Dagsavisen.
Vil ikke røre skolekonsertene
Kulturminister Anniken Huitfeldt svarer med at departementet flere ganger har møtt Rikskonsertene for å diskutere innholdet i en rapport fra Direktoratet for forvaltning og IKT, den såkalte DIFI-rapporten, som ligger til grunn for departementets gjennomgang av Rikskonsertene.
— Jeg kjenner Rikskonsertens syn på rapporten, om Rikskonsertene ønsker en ytterligere gjennomgang av rapporten er jeg åpen for det, sier Huitfeldt til Dagsavisen.
Kulturministeren spør om mandatet til Rikskonsertene er tilpasset dagens virkelighet.
— Av de 10.000 konsertene Rikskonsertene arrangerer i året er 9.000 skolekonserter og 630 i barnehager. Disse vil vi ikke røre. Det er de 318 kveldskonsertene vi vil vurdere hvordan skal arrangeres i framtida, sier Huitfeldt til Dagsavisen.

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev