Fra forestillingen "Spar Dame", DNO 2003

Direktørskifte i Norsk Teater- og orkesterforening

Trond Okkelmo er ansatt som direktør for Norsk teater- og orkesterforening i et vikariat på inntil to år for Morten Gjelten. Samtidig er også et nytt styre på plass, med Merete Eik fra Rogaland Teater og Kirsten Lindeberg i Agder Teater som nye medlemmer. Thorstein Granly, som er direktør i Stavanger Symfoniorkester, ble for øvrig nytt varamedlem.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Morten Gjelten har vært direktør for NTO siden 1996 , men går fra sepetember inn i stillingen som direktør for Det Norske Teatret i et vikariat på inntil to år for Nina Lorentzen.

Trond Okkelmo kom til NTO som spesialrådgiver i 2002 etter å ha innehatt stillingen som administrerende direktør for Oslo-Filharmonien siden 1985.

På Norsk Teater- og Orkesterforenings årsmøte 16. juni var det ellers valg av styre, der nye styremedlemmer ble Merete Eik og Kirsten Lindeberg, som er henhodsvis direktør i Rogaland Teater og styreleder i Agder Teater. Thorstein Granly, som er direktør i Stavanger Symfoniorkester, ble nytt varamedlem.

NTOs styre består ellers av styreleder Bernt Bauge, direktør Den Norske Opera, neststyreleder Liv Sandven, styreleder i Trondheim Symfoniorkester, og har følgende styremedlemmer:

Vidar Sandem, teatersjef Det Norske Teatret; Lorentz Reitan, direktør Stiftelsen Harmonien; Elen Lein, styrelederi Teatret Vårt; Kristian Seltun, teatersjef for Black Box Teater; Arne Fagerholt, teatersjef ved Carte Blanche Danseteater, samt varamedlem Øystein Eidsaa, direktør Kristiansand Symfoniorkester, varamedlem Geir Bergkastet, direktør Nationaltheatret, og varamedlem Else Braseth, teatersjef Hedmark Teater.

Styremedlemmer som ved årsmøtet fratrådte, var direktør Audun Hasti, Den Nationale Scene, tidligere teatersjef ved Riksteatret, Bente Erichsen og styreleder ved Rogaland Teater, Inger Østensjø.

Sammensetning av NTOs styre omtales som «komplisert», da det skal balanseres mellom antall teater- og orkestermedlemmer.

— Det skal balanseres mellom små og store institusjoner, og det skal tas geografiske hensyn i tillegg til balanse mellom kjønnene, melder NTO på sine nettsider.

Kvinneandelen blant de faste styremedlemmene utgjør 44,4%. Fire nasjonale institusjoner og fire regionale, samt et offentlig støttet programmerende teater (Blax Box Teater), er representert blant styrets medlemmer .

Norsk Teater- og orkesterforening er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for profesjonell musikk og scenekunst og har 37 medlemmer innenfor teater, dans, opera og orkestermusikk.

Blant organisasjonens ferskeste medlemmer er Opera Sør og Dansens Hus. Interesserte kan lese mer på www.nto.no.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.