Korprisen 2020 til Bjørn Moe for hans arbeid med Nidarosdomens guttekor gjennom 47 år

Advarer mot omfordelingen av tippemidler

Norsk teater- og orkesterforening og Danse- og Teatersentrum sendte mandag ut en uttalelse til medlemmene av Stortingets kulturkomité, og til organisasjonene i nettverket Fellesforum for kultur. Her advarer de mot noen overilet beslutning i saken, og avslutter med følgende utsagn: «Vi kan ikke tro at Ap og SV – to partier som i lang tid har lagt stor vekt på å profilere seg som sterke og ansvarlige kunst- og kulturpartier – vil gå inn for å støtte dette populistiske utspillet fra Frp.»

Kalender

Cikada RBK + EAU

23/10/2020 Kl. 18:30

Oslo

Ivan Mazuze Band

24/10/2020 Kl. 19:00

Viken

Kampenjazz: Skarbø Skulekorps

25/10/2020 Kl. 20:00

Viken

Karethe Eriksen // Hos Solveig

31/10/2020 Kl. 19.00 og 21.30

Viken

Kommentar fra NTO og DTS om Frps Dokument 8-forslag om ny fordeling av tippemidlene.

Torsdag 18. april avgir Stortingets kulturkomité sin innstilling om et Dokument 8-forslag om endringer i Lov om pengespill av 28. august 1992. Stortingsrepresentantene Per Sandberg og Ulf Erik Knutsen foreslår at overskuddet av tippemidlene skal fordeles med en halvdel til kultur og en halvdel til idrett, i stedet for dagens ordning der midlene fordeles likt mellom idrett, kultur og forskning. Stortinget behandler saken 23. april.

Norsk teater- og orkesterforening og Danse- og Teatersentrum vil for det første uttrykke sin sterke bekymring for forskningen som allerede har svært dårlige kår i Norge. Men under forutsetning at forskningen vil bli sikret i fremtiden, er vi naturligvis positive til enhver permanent økning av Kulturdepartementets budsjett, slik den foreslåtte fordelingen av tippemidlene vil føre til. Men vi er skeptiske til forslaget om at disse økte midlene utelukkende skal benyttes til frivillige lag og organisasjoner, aktiviteter for barn og unge og flerbrukshaller til kulturaktiviteter i lokalsamfunnene. På dette punktet er vi glade for at nettopp de frivillige organisasjonenes representanter understreker den betydning sterke profesjonelle kunstmiljøene har for nettopp det frivillige kulturlivet, og vi støtter deres forslag om at Stortinget bør ta seg bedre tid i denne saken. Vi minner om at regjeringen allerede til høsten legger fram en stortingsmelding om spill-lovgivningen i Norge, og at det kommer en ny kulturmelding våren 2003. På det nåværende tidspunkt vil det derfor være overilet å øremerke en betydelig del av kulturbudsjettet til meget begrensede formål.

Dersom Stortinget mot formodning går inn for å følge Frps forslag om å øremerke kulturens nye andel av tippemidlene, frykter vi dessuten for at dette i økonomisk trangere tider vil føre til reelle kutt for de profesjonelle kunstmiljøene.

Vi kan heller ikke tro at Ap og SV – to partier som i lang tid har lagt stor vekt på å profilere seg som sterke og ansvarlige kunst- og kulturpartier – vil gå inn for å støtte dette populistiske utspillet fra Frp.

Tove Bratten, Danse- og Teatersentrum
Morten Gjelten, Norsk teater- og orkesterforening.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev