FB event (1)

Bjørge benekter filleristing

Svein Bjørge i Playground Music har stilt sin plass i IFPI-styret til disposisjon, men sier at dette skjedde alt for tre uker siden. Han innrømmer at han og Sæmund Fiskvik har hatt forskjellig syn på en del saker, men mener at Dagbladet ellers ikke har gitt noe korrekt bilde av onsdagens IFPI-møte. – Jeg ble på ingen måte «verbalt filleristet», sier han.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Miljøene rundt IFPI og Spellemannkomiteen, inkludert FONO, har etter beste evne forsøkt å holde tann for tunge den siste uken. Det har likevel ikke hindret pressen i å sette i gang et hardkjør mot begge miljøene, der særlig Sæmund Fiskvik har fått gjennomgå for sitt utspill i Asbjørn Slettemark-saken. VGs kommentator Stein Østbø gikk i går så langt som til å antyde at Fiskviks dager som Spellemann-sekretær kan være talte, mens også Lars West Johnsen i Aftenposten mente at Fiskviks lederstil var i ferd med å skade omdømmet til den hjemlige musikkbransjen.

Dersom Spellemannkomiteen og IFPIs strategi virkelig har vært å tie saken mest mulig i hjel, har dette bare delvis vært vellykket. Og samtidig har det også ført til at en rekke detaljer rundt kontroversen har blitt hyllet inn i tåke, slik at inntrykket av nærmest frimureraktige tilstander har blitt stående. Som en ytterligere konsekvens av dette har også til dels feilaktige rykter kommet frem i media. En av disse skal være Dagbladets påstand fra i går om at Svein Bjørge i Playground Music skal ha trukket seg som IFPI-styremedlem etter å ha blitt «verbalt filleristet» under onsdagens IFP-møte.

Svein Bjørge forteller i hvert fall til Ballade at han slett ikke har blitt utsatt for noen slik overhøvling, og at han derfor heller ikke har trukket seg i protest mot Fiskviks regime.

— Dette er helt feil. Jeg har ikke trukket meg, men stilt min plass i IFPI-styret til disposisjon. Og det skjedde alt på et møte for tre uker siden, og har derfor ikke noe med Spellemann-kontroversen å gjøre. Håkon Moslet har rett og slett bommet fælt i sin fremstilling. En annen feil i saken er at det skal ha vært to møter i IFPI onsdag. Det var bare ett – en ganske ordinær generalforsamling.

Svein Bjørge vil ikke fortelle grunnen til at han ønsker seg ut av IFPI-styret, men sier at mye kunne vært ordnet på en bedre måte de siste ukene.

— Dette er egentlig en liten sak i den store helheten. Nå har den blitt hele fokuset til media, og skaper et inntrykk av at det hersker kaos i platebransjen. Det er klart at det fra tid til annen oppstår uenigheter i IFPI. Det er stor organisasjon, som har mange medlemmer med sterke meninger. Det er ingen hemmelighet at jeg og Sæmund Fiskvik til tider ser ganske forskjellig på ting. Men selv om vi er uenige, gir det seg i all hovedsak utslag i sunn, demokratisk dialog.

Sæmund Fiskvik representerer Spellemannprisen, mens du er initiativtager til den konkurrerende Alarmprisen. Har det vært en kime til konflikt mellom dere?

— Nei. Og jeg ble heller ikke «verbalt filleristet» onsdag, slik Dagbladet hevdet. Andre får vel vurdere hvordan møtet fungerte, men etter mitt syn foregikk det på en formell og korrekt måte.

Hva synes du som IFPI-medlem om måten IFPI-direktøren har opptrådt overfor FaroJournalen på?

— Jeg mener nok det har vært gjort en del feil. Dette kunne vært ordnet med et leserinnlegg. Jeg synes at flere av utspillene i saken har vært både forhastede og uheldige. Samtidig synes jeg nok også det har vært storm i et vannglass. Musikkbransjen består av ganske spesielle mennesker og fargerike personligheter. Men vi bør nok lære oss å bli flinkere til å håndtere media. Slik som ting fortoner seg i dag, serverer vi journalistene poeng på et sølvfat. Her kunne vi godt ha blitt mer profesjonelle.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.