Samstemt! prioriterer to hovedkrav til den rød-grønne regjeringen i budsjettet for 2011.

Samstemt! består av Fono, Folkemusikk og folkedansorganisasjonen i Norge, Norsk jazzforum, Norsk Rockforbund, GramArt og Ny Musikk. Samarbeidsgruppen ble stiftet i 2004.

Nå går Samstemt! ut med det sammenslutningen mener at kulturminister Anniken Huitfeldt skal prioritere i neste års budsjett. I sin innspillsrapport legger Samstemt! vekt på to hovedprioriteringer.

Det ønskes en innkjøpsordning for digital musikk, og økt arrangørstøtte.

Samstemt! vil ha en økning i arrangørstøtteordningen under Norsk kulturråd som tilsvarer 22 millioner kroner i 2011. Det er nesten en dobling i forhold til 2010, og i følge en opptrappingsplan ønsker Samstemt! at ordningen skal inneholde 36 millioner i 2014. Dette for å gi helårsarrangøren et løft opp til festivalstøttenivå.

Samstemt! mener også at eksisterende innkjøpsordning for fonogrammer må utvides til også å gjelde innkjøp av musikk i digitalt format. Det skisseres også en modell for en slik ordning, som ser slik ut:

— tilby publikum tilgang til norsk musikk av god kvalitet.

— bidra til å sikre et framtidig livskraftig produksjonsmiljø for norsk musikk.

— sikre at konsum av norsk musikk skjer ved publikums bruk av lovlige digitale tjenester, dvs. hvor rettighetshaverne får vederlag for bruken

Hele rapporten kan leses nederst på denne siden.

Publisert:

Del: