Erna Solberg fra en pressekonferanse like etter at Norge stengte ned, mars 2020. 13 måneder seinere presenterte hun fire trinn for gjenåpninga av landet (Foto: Eirin Larsen)

Gjenåpningsplan for arrangører kommer først i mai

Konsert- og festivalarrangører får endelig svar tidlig i mai, sier statsministeren om gjenåpninga av kultur-Norge. – Kommer vi sist, etter å ha blitt stengt først? spør festivalarrangør.

Kalender

Operapub på Røverstaden

27/10/2021 Kl. 19:00

Oslo

Ensemble Allegria og Oslo Kammerakademi

30/10/2021 Kl. 14.00

Oslo

Lørdagsopera 30. oktober

30/10/2021 Kl. 15:30

Oslo

I dag la statsminister Erna Solberg fram en trinnvis plan for hvordan Norge kan nærme seg en mer normal hverdag – etter 13 måneder med mer og mindre konsertforbud og sterke begrensninger på hvordan publikummere kan samles. I tillegg til en rekke små skritt mot åpning, der smittevurderingene underveis bestemmer åpningstakta, sa hun også fra talerstolen at:
– Festivaler, konserter og kulturarrangement vil få en ramme som vi kommer tilbake med i starten av mai.
– Åpnes vi sist? lyder en av reaksjonene.

Lite nytt, men: åpner for koronapass
Allerede kommende uke kan det bli vurdert å åpne for inntil 200 personer på arrangementer utendørs, også ganget opp med tre kohorter. Her med det allerede kjente kriteriet publikum i faste tilviste plasser. Trinnene innebærer forskjellige nivåer av fjerning av begrensningene på det å samle publikum, de som har kommet i løpet av vinteren.

I trinn 3 vil statsministeren at offentlige arrangementer får egne vurderinger som knyttes opp mot eventuell bruk av hurtigtester og koronasertifikat. Kulturarrangører i sommergruppa – som i mars leverte sine fagvurderinger om gjenåpning til kompani Solberg.

– Vi stengte først, men betyr det at vi skal åpne sist?
Sandra Márjá West (Riddu Riđđu Festival)

Dette er som forventet, mener Frank Nes, daglig leder i Bergen Live, og en av arrangørene i den såkalte sommergruppa. Han kjenner igjen poeng om hurtigtester og sertifikat fra egne inspill til myndighetene:
– Selv om det at vi må vente til mai for ytterligere planer er seint, er det ingen vits å presse på for gjenåpning. Og det er fint å høre at de har lyttet til oss. Det er kjempenyttig at en form for koronapass, med digitalt lagrete opplysninger om publikummerens vaksine, test eller annet som er aktuelt for smitten, kan tas i bruk.

Frank Nes, daglig leder i Bergen Live. (Foto: Bergen Live)

– Ut over dette er vi i en mye mer krevende situasjon nå enn for ett år siden, når støtteordningene ennå ikke er på plass, og mai er som sagt mer enn lovlig seint i forhold til sesongen vår.
Ballade: – Kunne samfunnet rundt benytta seg av den kompetansen som ligger hos arrangører i større grad? Dere sitter jo på en del risikoanalyser, erfaring med å planlegge puljer inn i en stor hall for visse aktiviteter, og så videre ..?
– Ja, definitivt. Se til Irland, der en av de store konsertarrangørene har gjennomført store deler av vaksineprogrammet, for eksempel. Det har nok kommet overraskende på en del hvor stor og kompleks arrangørbransjen er, mener Nes.

Festivalsjef Sandra Márjá West i Riddu Riđđu har også levert vurderinger. Hun skulle gjerne sett at arrangører fikk bidra mer med sin spesialkompetanse, som når de planlegger parallelle scenarier, analyserer risikoer, sikkerhet og publikumsflyt, og trenes på fleksible problemløsning under gjennomføring:
– Jeg forstår at helsemyndighetene har mye å gjøre, men jeg hadde håpet at de ville utnytte de ressursene som kulturfeltet har. Det eneste som er nytt er at det nå kommer frem at et helsepass er noe de vil utrede, og det er jeg glad for.

Sandra Márjá West (Foto: Riddu Riđđu Festival)

– Jeg skulle ønske de hadde sagt noe mer tydelig om bruk av hurtigtest og om testarrangement, sier West til Ballade.no.

Kulturdepartementet sier i dag at arrangørenes innspill har vært en del av grunnlaget for gjenåpningsplanen statsministeren la frem i dag.
«Smitteutviklingen er fortsatt uforutsigbar, og det er derfor krevende å anslå når forholdene ligger til rette for å gjenåpne for aktiviteter som samler store folkemengder,» sier departementet, som også viser til mulig bruk av hurtigtester og koronasertifikat.

Kulturdepartementet vil vurdere behovet for ytterligere leveranser fra sommergruppa i det videre arbeidet, og viser også til mai, i en epost til Ballade onsdag. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja skriver til oss at han mener kultur er nevnt i alle regjeringas trinn i planen.
– Det viser at denne regjeringen setter kulturlivet høyt, og ønsker at vi skal ha et mangfoldig og rikt kulturliv både under og etter pandemien, skriver Raja.

– Regjeringen har prioritert å holde aktiviteten oppe i andre bransjer enn vår igjennom pandemien, men det er deres valg. Det viktige nå er at vi er i dialog, mener Nes.

Ballade.no spør departementet om det kan bli aktuelt med store testarrangement i løpet av mai. Departementet svarer at de følger med på arbeid med gjenåpning og testarrangementer i andre land. Og at det viktigste nå er å få ned smittetrykket.

– Det jeg er mest spent på er hvor i rekka kulturlivet er i gjenåpningen. Er vi først eller sist. Vi stengte først, men betyr det at vi skal åpne sist? Der syns jeg Raymond Johansen (Ap, byrådsleder Oslo, red. anm.) hadde noen gode refleksjoner rundt at det ikke nødvendigvis må være sånn, sier West.

Publikum på konsert med Silla and Rise, på den siste Riddu Riđđu som ble avholdt i normale omstendigheter; Riddu Riđđu 2019. (Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen (Creatove Commons License)))

Planen omtales ellers på regjeringen.no.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev