Riddu Riđđu (Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen (Creatove Commons License)))

Det skal åpnes igjen, og noen er satt til å jobbe med det

Bergen Live, Riddu Riđđu og Norway Cup er blant de veldig forskjellige arrangørene som skal hjelpe regjeringa med smart åpning av kulturlivet fram mot sommeren.

Kalender

Fagerborgfestspillene 2021 – Brytningstid

23/04/2021 Kl. 18:00

Viken

Judith Hill

15/10/2021 Kl. 19:00

Viken

Scott Henderson trio

18/03/2022 Kl. 19:00

Oslo

Femi Kuti

07/04/2022 Kl. 20:00

Oslo

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja har nedsatt ei arbeidsgruppe som skal gi innspill til helsemyndighetene og regjeringen på hvordan sommerens store utendørsarrangementer kan gjennomføres.

Utfordringa er at det skal skje i tråd med gjeldende smittevernregler – disse endrer seg jo, som vi har lært de siste 10 månedene.

Mandag skreiv Aftenposten at «helsemyndighetene har ikke tid til å delta i arbeidet med gjenåpning av kulturlivet». Frank Nes i Bergen Live, som skal inn i arbeidsgruppa sier til avisa: – Det er jo ikke særlig oppløftende, sier Frank Nes i Bergen Live.

Regjeringa har utarbeidet tre alternative scenarioer for utvikling av pandemien fremover, lagt fram for Stortinget 29. januar 2021. Regjeringen skisserer et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario. Dette er ikke prognoser, men scenarier
som beskriver potensielle veier fremover. Det vil til enhver tid være smittesituasjonen som avgjør
hvilke tiltak som kommer på plass, og tiltak kan måtte iverksettes raskt, skriver Kulturdepartementet på sine nettsider. Hvilket scenario som
best beskriver sommeren er per i dag ikke mulig å forutsi.

Arbeidsgruppas oppgave er todelt:
– se på alternative praktiske løsninger som gjør det mulig å gjennomføre arrangementene innenfor gjeldende smittevernregler. Arvbeidsgruppa må konkretisere sin forståelse av hva som kan være realistisk planlegging av sommerens arrangementer innenfor et optimistisk scenario, et mellom-scenario og et pessimistisk scenario.
– gi arrangørfaglige innspill og forslag til løsninger som gjør det mulig å åpne for et større publikum enn hittil tillatt under pandemien. Innspillene må omfatte planer for håndtering av publikum både til og fra og under selve arrangementene med sikte på å redusere risiko for smittespredning.

Raja ber gruppa følge med på alternative smitteverntiltak ved tilsvarende arrangementer andre steder i Europa, skriver KUD videre.

Arbeidsgruppas arbeid skal munne ut i praktiske råd og anbefalinger.

Disse er representert i gruppa:
• Bergen Live / Live Nation, Vestland
• Øyafestivalen, Oslo
• Stiklestad Nasjonale Kultursenter («Spelet om Heilag Olav»), Trøndelag
• Ekstremsportveko på Voss, Vestland
• Norway Cup, Oslo
• Norsk Litteraturfestival, Lillehammer, Innlandet
• Riddu Riđđu, Manndalen i Kåfjord, Troms og Finnmark
• Dyrsku’n, Seljord, Vestfold og Telemark
• Stiftelsen Skjærgårds, Kragerø, Agder

Arbeidsgruppas medlemmer honoreres.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Rektor

Rana kulturskole

Kantor/ kirkemusiker

Kongsberg kirkelige fellesråd

Arrangementsansvarlige

Nasjonal jazzscene

Dagleg leiar

Storfjord Kulturhus SA

Slagverkpedagog – 20 % fast stilling

Kulturskolen Rakkestad Kommune

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Kulturskolerektor

Østre Toten kommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev