Men hvordan får vi det slik, spør Norske Konsertarrangører

Ørjan Brevik ble løftet opp på scenen fra rullestolen og fikk rocke med Valentourettes under Steinkjerfestivalen i juni. Festivalen jobber aktivt med å tilgjengeliggjøre sitt arrangement. Foto: Ingelin Berg

I fire år har interesseorganisasjonen Norske Konsertarrangører jobbet med prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge. Prosjektet har som mål å bedre tilgjengeligheten for mennesker med nedsatt funksjonsevne på kulturarenaer og bedre mulighetene for å delta som frivillig, ved å få tilrettelagte oppgaver. Vi driver opplæring av kulturarrangører og har laget en veileder med tips til hvordan man gjør et kulturarrangement tilgjengelig.

Nødvendig for noen – bra for alle
Målet med universell utforming og tilgjengelighet er å lage et samfunn som fungerer for alle. God informasjon betyr mye og kan være avgjørende for mange av de potensielle arrangementsgjestene. Mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar dessverre mindre på kulturarrangement enn funksjonsfriske og ofte kan det være utfordrende å finne ut om man faktisk kan delta på de opplevelsene eller arrangementene man ønsker. Det er kjekt å vite om det er mulig å komme seg på toalettet eller om arrangement er tolket. Mange arrangører er dyktige på tilgjengelighet, men effekten blir ikke like stor dersom man ikke får kommunisert dette ut mot publikum. Det er snart sommer og tid for flere store kulturopplevelser, og i den anledning oppfordrer vi alle kulturarrangører til å ta en sjekk på graden av egen informasjon om tilgjengelighet.

Konkurransefortrinn
Det snakkes mye om opplevelsesøkonomi – designe egne opplevelser, publikumsutvikling og omdømmebygging. Tilgjengelige kulturarrangement omfatter disse begrepene og gir i tillegg store markedsmuligheter. 1,3 millioner mennesker i Norge og 52 millioner i Europa har nedsatt funksjonsevne. Altså har 1/3 av Norges befolkning en funksjonsnedsettelse. Barn og unge med funksjonsnedsettelse ønsker å være der andre barn og unge er. Eldrebølgen vi har snakket om, kommer nå, med eldre som ønsker å være på konsert og gå toppturer, selv om mange har nedsatt funksjonsevne. Vi vet at det å tilby tilgjengelige opplevelser gir et konkurransefortrinn. Alle viktig parameter for gode tilbud ligger i å bedre tilgjengeligheten på opplevelsene og arrangementene som tilbys publikum.

Vår erfaring er at det handler om mangel på kunnskap om hvordan man kan gjøre arrangement og opplevelser mer tilgjengelig. Når vi planlegger nye bygg er det et krav fra offentlige myndigheter om at de skal være universelt utformet, men slike krav eksisterer ikke når man skal arrangere en festival eller andre kulturarrangement. I løpet av de siste fire årene har vi vært i kontakt med mange kommuner, fylkeskommuner og arrangører. Ingen er uenig i at kulturopplevelser bør være tilgjengelig og vil gjerne vite mer om hvordan de kan bli bedre på tilgjengelighet. I vår veileder deler vi erfaringene vi har gjort oss de siste årene og gir enkle tips til hvordan man som arrangør kan bli bedre.

Samarbeid og god planlegging
Det er viktig og nødvendig at alle som tilbyr et opplevelse- eller kulturtilbud setter fokus på tilgjengelighet i planleggingen. Det har kommet en ny standard for reiselivet om universell utforming og tilgjengelighet på tjenester, som kan være et nyttig redskap i planleggingen. Videre oppfordrer vi alle kommuner og fylkeskommuner til å være gode samarbeidspartnere for arrangører for å bedre tilgjengeligheten. Stimuleringsmidler og oppfordring i tildelingsbrev er virkemidler som motiverer kulturarrangører. Det kan ikke være slik at det bare er brukerorganisasjonene og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne som skal jobbe for et tilgjengelig samfunn som inkluderer alle. Her er vi alle best tjent med godt samarbeid og kollektiv tenkning. På hjemmesiden til Norske Konsertarrangører kan man enkelt sjekke tilgjengeligheten på eget arrangement ved å bruke egen sjekkliste. Der finner du også mer informasjon om prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge.

God sommer – og husk det som er nødvendig for noen er bra for alle!

Berit Vordal– prosjektleder Tilgjengelighet Kultur-Norge / Norske konsertarrangører

Publisert:

Del: