Festivalsommeren nærmer seg med stormskritt (Foto: Aksel Tjora)

Telemarksforsking skal utrede norske konsertarrangører

Utredningen gjøres på oppdrag fra Kulturrådet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Norsk kulturråd ønsker bedre kunnskap om konsertarrangørene i Norge, og har derfor bestilt en utredning som undersøker de ulike konsertarrangørenes rolle og funksjon i formidling av kunst til et bredt publikum. Etter en anbudskonkurranse, fikk Telemarksforsking oppdraget.

I utredningen til Telemarksforsking vil tre forhold bli særlig vektlagt: Det kunstneriske, det økonomiske og det praktiske/administrative.

Det kunstneriske
De kunstneriske ambisjonene varier sannsynligvis mellom de ulike arrangørene. Et utgangspunkt for utredningen er at de fleste arrangørene har en kunstnerisk ambisjon bak arbeidet sitt. Telemarksforskning vil understreke hva en slik ambisjon innebærer. Hvordan er dette formalisert? Hvem lyttes det til? Hvilke kvalitetsforståelser eksisterer og i hvilken grad varierer dette mellom ulike arrangørtyper.

Det økonomiske
Kunnskapsverkets nylige statistikk over konsertarrangører gav innsikt i deler av arrangørenes økonomi. I dette prosjektet ønsker Telemarksforskning undersøke årsaker til det bilde som presenteres. Hvor store forskjeller er det i konsertøkonomien og hva påvirker dette? Hvordan forhandles honorarer fram? Hvilke aktører tar mest økonomisk risiko (artist, arrangør eller scene) og hvordan påvirkes viljen til å ta slik risiko?

Les også: Et felt på dugnad

Det administrative og praktiske
Arrangørfeltet organiseres på en rekke ulike måter og inkluderer både frivillige, profesjonelle og semi-profesjonelle. Hvilke ulike praksiser finnes? Hva benyttes frivillige til, og hva motiverer frivillige for å arrangere konserter? Hvor viktig er ildsjelene, hvor viktig er organisasjonene og hvor viktig er de kulturpolitiske ordningene?

Utredningen skal gjennomføres i løpet av våren og vil ta utgangpunkt i en rekke intervjuer med konsertarrangører i Norge. Utredningen vil også ta utgangspunkt i økonomiske data som forskerne vil samle inn.

Den vil gjennomføres av Bård Kleppe (leder), Ola K. Berge og Sigbjørn Hjelmbrekke.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev