Kulturtilbud som er tilgjengelig for alle

Men hvordan får vi det slik, spør Norske Konsertarrangører

NKA lanserer Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører

Boka er en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge, der målet er å gjøre kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne